Share


Imam Sedžad, a.s., svaku svoju dovu u Sahifi sedžadiji počinje salavatom na Muhammeda, a.s., i njegovu porodicu. Jedan od razloga je da nas time uči kako se mi trebamo obraćati Gospodaru. Kao da Uzvišeni Gospodar uopće ne obraća pažnju na one koji ne prihvataju zaštitništvo Muhammeda, a.s. i njegovog Ehli bejta. Kao da ne gleda Svoga roba sve dok se u njegovom srcu ne rodi ljubav prema Božijim prijateljima. Kao da Gospodar uopće ne sluša njegov glas i ne odaziva se na njegove molbe sve dok ne spomene te velikane sa velikim poštovanjem. Ličina karta ili ono po čemu se ljudi identifikuju na sudnjem danu je prihvatanje njihovog vilajeta. Kada se obraćamo Bogu trebamo pokazati svoju ličnu kartu. Salavat je karta koja pokazuje naš identitet. Ako neko sa ljubavlju pokaže tu kartu i kaže da voli Poslanika i njegovu porodicu i to posvjedoči salavatom, ali ne samo na jeziku, već i u srcu otvorit će se put za uslišenje dove. Allah prihvata naše dove zahvaljujući salavatu jer je salavat dova koja se ne odbija.

  • 18 Maja, 2020