Urođeni i stečeni nagoni

Autor: MUHEMMED TAQI FALSAFI
Izvor: DIJETE SA STANOVIŠTA NASLIJEĐA I ODGOJA
Share

Uzvišeni Allah je u Svojoj knjizi rekao:

Reci: “Svako postupa po svom nahođenju…”[1]

Skup tjelesnih želja i emocionalnih nagona mladih možemo podijeliti u dvije skupine. Jedna skupina nagona stvorena je u samom čovjeku i njen iskonski korijen je u ljudskoj prirodi. Druga vrsta su stečene želje, a njihovo izvorište je u načinu porodičnog odgoja i posebnim uvjetima društvene sredine.

Prirodni nagoni i želje doživljavaju postepen razvoj od djetinjstva pa do puberteta, pokrećući se jedan za drugim. U trenutku kada dijete postane punoljetno, već prije potaknuti nagoni postaju snažniji i očituju se mnogo izraženije. Pored toga, pristizanjem puberteta kod adolescenata se javljaju i započinju djelovati i drugi prirodni nagoni, kao što su to seksualne privlačnosti, gorljiva ljubav prema osobama suprotnog spola, širenje ličnosti, snažna želja za postizanjem samostalnosti, želja za ukrašavanjem i samouljepšavanjem kao i drugi slični poticaji.

Nagoni i želje stečene putem dobrog ili lošeg porodičnog odgoja i utjecaja društvene sredine postepeno se javljaju u doba prije puberteta. Zavisno od toga koliko su se duboko tragovi dobrog ili lošeg odgoja ukorijenili u duši djeteta, želje koji proističu iz njih će se očiglednije ispoljavati, a dobre ili loše težnje će se postepeno učvrstiti u obliku ličnih karakternih crta kao što su žudnja za pravdom i nepristrasnošću ili poticaj na nasilništvo i tlačenje, sklonost prema ljubavi i brižnosti ili osjećaj osvetoljubivosti i neprijateljstva, darežljivost i velikodušnost ili sebičnost i škrtost, i druge slične osobine.

Kada dijete postane punoljetno i počne koračati kroz uzavreli svijet adolescencije, a moći njegova tijela i duše se budu razvijale velikom brzinom, tada će se jasnije pokazati rezultati dobrog ili lošeg odgoja iz djetinjstva jer će se tek tada snažnije i jače očitovati, tako da će cjelokupno ponašanje i govor adolescenata staviti pod svoj utjecaj.

Kada majka donese dijete na svijet, ono ne zna ništa, njegovo srce je bez tragova bilo kakva znanja i nauke, ali Bog ga je opskrbio sredstvima za saznavanje – darovao mu je um koji je sposoban da se postepeno usavršava i postane spreman za učenje naučnih sadržaja. Podario mu je i oči i uši kako bi njegov um povezao s vanjskim svijetom i kako bi putem onoga što sluša i onoga što vidi spoznao istine i postigao više stepene u nauci i spoznaji.

Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.[2]

 

[1] El-Isrâ’, 84.

[2] En-Nahl, 78.

  • 31 Oktobra, 2019