Sedmične dove

Share

Sedmične dove

Uvod

Čovjek treba iskoristiti svaku priliku za sjećanje na Svevišnjeg Allaha, spominjati Ga, robovati Njemu i moliti Ga. Od časnog Poslanikovog Ehli bejta, mir s njima, prenesene su divne dove s dubokim i uzvišenim značenjem koje se uče u danima sedmice ili u toku sedmice. U časnoj knjizi Es-Sahifetu-l-kamiletu-s-sedždžadije zabilježene su od Imama Alija ibn Husejna Zejnu-l-abidina, mir s njim, dove za svaki dan u sedmici. Dove su preuzete iz dodatka u spomenutom izvoru.

  • 7 Februara, 2019