Zavist

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zavist

I od zla zavidljivca kad zavist ne krije![1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., je rekao Musau ibn Imranu: ‘Zaista je zavidnik nezadovoljan Mojim blagodatima i odvraća od udjela koji sam podijelio među Svojim robovima.’”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zavist je zatvor duše.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zavist je najgora bolest.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Izvor svih nedostataka i loših djela je zavist.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Svaka čast zavisti! Kako je samo pravedna! Prije ostalih, prvo svoga posjednika ubije.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Posljedica zavisti je nesreća i na Ovom i na Onom svijetu.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Zavidnik uskraćenje blagodati onome kome zavidi smatra svojom blagodati.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Nisam vidio nepravednika, sličnijeg onome kome je učinjena nepravda, od zavidnika koji dugo uzdiše, srca zbunjenog i tuge neodvojive.”[9]

9. Imam Ali, mir s njim: “Dovoljno je zavidniku ono s čime je suočen.”[10]

10. Imam Ali, mir s njim: “Zavidnik mnogo tuguje, a grijesi su mu nekoliko puta uvećani.”[11]

11. Imam Ali, mir s njim: “Zavidnik ne može biti ugledan.”[12]

 

Svako ko posjeduje blagodat, predmet je zavisti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pomozite se pri ispunjavanju svojih potreba prikrivanjem, jer svako ko posjeduje blagodat, predmet je zavisti.”[13]

 

Zavist i iman

1. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista zavist sagorijeva iman kao što vatra sagorijeva drva.”[14]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Čuvajte se toga da zavidite jedni drugima, jer je korijen nevjerstva zavist.”[15]

 

Obilježje zavidnika

1. Imam Sadik, mir s njim: “Lukman je rekao svome sinu: ‘Zavidnik ima tri odlike: ogovara u odsustvu, ulizuje se u prisustvu i sretan je zbog tuđe nesreće.’”[16]


[1] El-Felek, 5.

[2] El-Kafi, 2/307/6.

[3] Gureru-l-hikem, 372.

[4] Isto, 332.

[5] Isto, 5242.

[6] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 1/316.

[7] Gureru-l-hikem, 4632.

[8] Isto, 1832.

[9] El-Bihar, 73/256/29.

[10] Mustedreku-l-vesail, 12/17/13388.

[11] Gureru-l-hikem, 1520.

[12] Isto, 1017.

[13] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 1/316.

[14] El-Kafi, 2/306/1.

[15] El-Kafi, 8/8/1.

[16] El-Hisal, 121/113.

  • 16 Novembra, 2022