Petak

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Petak

I prisutnih (svjedoka), i onoga što će biti prisutno (posvjedočeno).[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Petak je poglavar dana i on je veći kod Allaha, dž.š., od Kurban-bajrama i Ramazanskog bajrama.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Donesi svakog petka svojoj porodici svježega voća, da bi se radovali petku.”[3]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Dobro i zlo se petkom umnože.”[4]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Sadaka se petkom uvećava nekoliko puta zbog veće vrijednosti petka u odnosu na ostale dane.”[5]

5. Imam Sadik, mir s njim, u objašnjenju ajeta: I svjedoka i posvjedočeno: “Svjedok je petak, a posvjedočeno je dan Arefata.”[6]

Gusul petkom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ljudi trebaju činiti gusul svake sedmice. Stoga, čini gusul svakog petka pa makar taj dan kupio vodu umjesto hrane i ostao gladan, jer ni jedan mustehab nije veći od gusla petkom.”[7]


[1] El-Burudž, 3.

[2] El-Bihar, 89/267/5; Sunenu Ibn Madždže, 1074.

[3] Isto, 104/73/24.

[4] Isto, 89/283/28.

[5] Sevabu-l-a‘mal, 220/1.

[6] Me‘ani-l-ahbar, 299/2.

[7] El-Bihar, 81/129/18.

  • 15 Novembra, 2022