Scroll to top
Podijeli

Život


Autor teksta: Ali Reza Panāhijān

4. Februara 2019.

Najučinkovitiji pojam u ljudskom životu

Postoje neki jako vrijedni pojmovi u našoj vjeri i u našim razmišljanjima na čiju važnost nije dovoljno ukazano. To je dovelo do velikih nerazumijevanja ili pogrešnih razumijevanja stvari. Jedan od pojmova o čijoj se važnosti malo govori i koji se pogrešno razumije u kontekstu vjere, što je dovelo do udaljavanja od vjere i zloupotrebe tog pojma s ciljem porobljavanja ljudi jeste pojam života. Život ili postojanje čovjeka. Koliko to ima vrijednost u našoj vjeri? Jedna od situacija u kojoj se mi možemo ponositi našom vjerom govoreći međunarodim jezikom, gdje možemo slobodno stati i reći:

Ko god u svijetu može sklopiti i napraviti neki govor o životu čovjeka bilo da je zasnovan na mašti ili ga je donio od nekog znanstvenika, iz neke bajke, od  nekog učenja, od neke filozofije neka ga donese i usporedi sa govorom Kur’ana. Zasigurno će govor Kur’ana biti veći. Način na koji Kur’an govori o vrijednosti života onemogućio je svima da kažu čak i nešto slično tome. Uopće ne postoji mogućnost da se kaže nešto veće od toga. Kada mi ne razgovaramo o važnosti života drugi misle da mi živimo samo u svijetu ahireta. Misle da se mi bavimo samo pravilima i propisima gdje će ljudi pogriješiti, a gdje ne. Misle da mi pridajemo značaj samo onosvjetskim pitanjima i da samo njih cijenimo.

Ne nije tako. Tačno je da mi prdajemo značaj Gospodaru i to izuzetno cijenimo.  Pridajemo značaj božijim naredbama. Pridajemo značaj našem budućem životu. Pridajemo značaj i božijim evlijama. Mi to uvijek govorimo ali ono o čemu malo govorimo je to da ne smijemo zaboraviti da mi pridajemo izuzetno veliki značaj čovjekovom životu. Čak trebamo podučavati ljude tome. Ne znam u kom dijelu školovanja kroz osnovnu ili srednju školu treba to podučavati djecu.  Život jednog čovjeka ima veliku vrijenost. To skida prašinu sa lica vjere tako da mnogi koji gledaju humanistički i koji su altruisti i žele da sve analiziraju u okvirima ovog svijeta koji kako kažu drže visoko čovjekovu vrijednost trebaju znati da naša vjera više od svkog drugom mišljenja koje se može pretpostaviti u svijetu pridaje značaj životu. Ne brinemo se samo o tome dane odemo u Džehenem, ne brinemo se samo o tome da odemo u Džennet, ne brinemo se samo o tome da Bog ne bude nezadovoljan nama, ne brinemo se samo za to da se žrtvujemo za Božije prijatelje. Nije samo to u pitanju. Čak nije u pitanju samo pitanje čovjekove sreće. Prije toga i u okviru svih tih vrijednih pojmova čovjekov život ima veliku vrijednost. Koliku?

Proučit ću vam kur’anski ajet:

Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, – kao da je svim ljudima život sačuvao.

(ElMaida, 32)

Ko, gdje i kako može reći ovako duboke, precizne i uzvišene riječi o vrijednosti čovjekovog života? Da li je to moguće? Kako je moguće? Ako kažu isto to pa to je Bog već rekao. Sve drugo što kažu je ispod toga.

Vrijednost života jednog čovjeka, ne vrijednost života čovjeka na općenit način, ne samo jednog čovjeka ekvivalentno je vrijedanošću života svih ljudi! Hajde neka neko kaže nešto više od ovoga. Donesi sve zvijezde i planete i reci da je vrijenost čovjeka veća od svih nji opet smo mi rekli više od toga. Šta su zvijezde da bi se poredile sa čovjekom? Vrijednost čovjeka je veća od galaksija. Mi stalno pričamo protiv nepravednika i tlačitelja, a zaboravljamo reći da ako nam krv uzavrije u venama kada slušamo vijesti iz Mijamara i smatramo životinjama osobe koje su ravnodušne prema nepravednom ubijanju ljudi zaboravljamo da kažemo:

Vidi, zbilja nama je uzavrela krv u venama zato što nas vjera uči da je cijena jednog života tolika. Ekvivalentna je životu svih ljudi. Pitaju nas zašto vršimo odmazdu nad osobom koja je ubila nekoga?

–          Čovječe popusti malo. Ne moraš izvršiti odmazdu.

–          A znaš li zbog čega vršimo odmazdu? Ako jedna osoba ubije milion ljudi da li trebamo izvršiti odmazdu ili ne?

–          Pa naravno, milion je puno.

–          Pa ti nemaš pameti da skontaš da kada jedna osoba ubije jenu osobu kao da je ubio cijelo čovječanstvo. Ako ti pamet dozvoli da to shvatiš nećeš reći da ne treba vršiti odmazdu. Izvinite moram reći da naša vjera pridaje veliki značaj i cijeni život jednog čovjeka. Naša tema je najučinkovitiji pojam u čovjekovom životu. Odlučio sam malo govoriti o životu.  Naravno jako je uzbudljivo govoriti o čovjekovom životu. To je poput astronomije. Otiđite u zvjezdarnicu i gledajte. Jako je uzbudljivo. Čovjek ide i putuje beskonačnim svijetom svojim okom. Teleskopom posmatra sve to. Koliko samo uživa! Veličina i veličanstvenost postojećeg svijeta. Veličanstvenost života jednog čovjeka je mnogo veća od toga.

Šta je naučinkovitiji pojam u čovjekovom životu. Oprostite, prvo mi dozvolite da kažem:

Da li znate da govorimo o čovjekovom životu, a ne o životu jednog pojedinca? Čovjekov život gdje je svaka jedinka vrijdena kolik’ čitavo čovječanstvo! Mi pridajemo veliki značaj životu. Zapadnjaci ne pridaju značaj životu. Pogledajte njihova ljudska prava. Na mnogim mjestima imaju takve izraze lica da su jako zanimljivi. Oni ti rade na vrhuncu svoga neznanja. Nema problema ako onaj ko ima pravo da pređe preko krvarine oprosti i ne osveti se, pokaže od sebe neku velikodušnost. Pokaže uzvišenu razinu života i oprosti ubici. Ali grijeh ubice je toliki da treba biti ubijen. Zašto? Koliki je to njegov grijeh? Njegov grijeh je ubijanje svih ljudi. Koliko atomskih bombi se treba baciti da bi se poubijali svi ljudi? Još da napomenem da bi se time ubili svi ljudi ovog vremena. Zamislite da ih neko sada sve pobije. Hoćete li da još jednom pročitam ajet kako biste malo dublje razmišljali o njemu? Vidite, mi nismo dodali ni jednu riječ. Ako neko ubije jednu osobu kao da je ubio sve ljude svijeta! Naravno kaže se da ako bez razloga ubije. Znači zbog nepravde ili stvaranja nereda. Ako on nije nikoga ubio zašto ti njega ubijaš? Čovjekov život je jako vrijedan. Šta je odgojni efekat ove rasprave? Mi možemo dvanaest večeri govoriti o vrijednosti čovjekovog života i vi ćete sigurno sa pažnjom slušati, ali naša tema je nešto drugo. Moramo odgovoriti na pitanje:

Šta je ili koji je najučinkovitiji pojam u čovjekovom životu? Ja želim da pola večerašnjeg izlaganja posvetim pitanju čovjekovog života. Šta je odgojni učinak ove rasprave? Jedan od odgojnih učinaka ove rasprave je to da drugi shvate zašto smo mi toliko osjetljivi na nepravdu koja se čini ljudima. Čovjek kojeg vjera odgaja je osjetljiv na nepravdu. Ne smiju se pred njim nepravedno ubijati ljudi. Izgubit će kontrolu. Ubit će te i smanjit će tvoje zlo u svijetu. Kapitalistima kojima je ubiti čovjeka kao napiti se vode treba reći da će ovi muslimani jednoga dana vas iskomadati i zatrati vam svaki trag. Od vas nema pokvarenijih stvorenja. Ajatollah Homeini je govorio da je najbolja dova za predsjednika Amerike to da mu Bog pošalje smrt. Vrlo jasno i direktno je to govorio i ime navodio. Govorio je da on iz dana u dan svoj džehenem čini vrelijim.  Što prije umre to će mu džehennem biti hladniji ili manje vreo. Gdje je ova retorika među našim političarima. Da lije nivo razumijevanja nizak ili je strah velik?

Život je za nas izuzetno važan!

Idišovci su otkinuli glavu jednoj nevinoj osobi i od toga napravili film i pustili ga! Ovaj zločin se desio u naše vrijeme! Govorit ću u skladu sa Kur’anom: jesu li to sve ljude poklali?

Jesam li ovim riječima pretjerao? Ili možda vi nemate mjerila u svojim rukama?

Dakle, pitanje davanja vrijednosti životu, bolje reći pitanje vrijednosti koju život ima (ne trebamo mu mi dodavati novu vrijednost) u našoj vjeri, izazvati će promjenu u našem pogledu. Naš pogled na nepravdu je jedan primjer. Naš pogled na spas i izbavljenje čovjeka je jedan primjer.

Sada završimo sa ovom raspravom i pogledajmo šta su njeni odgojni i duhovni učinci? Pogledajmo kolika je vrijednost života u duhovnom pogledu.

Prvi učinak je to da čovjeka čini zahvalnim (šaker). Da kažem malo preciznije. Čovjeka čini mnogo zahvalnim (šakur). Osoba koja može da se zahvali Gospodaru na svome životu, samo zato što je stvorena ulazi u skupinu zahvalnih ljudi.

a malo je Mojih zahvalnih robova

To su rijetki ljudi. Prijatelji dragi, molim Boga da svima vama koji ste u životu strpljivi i Bogu zahvalni Bog podari nagradu i umanji vaše muke. Vi trebate znati da je nagrada za zahvalu veća od nagrade za strpljenje. Zahvali se Bogu što te stvorio. Da znamo cijenu života rekli bi:

Bože, samim tim što sam živ, što si mi dao život, nema veze što mi nisi dao noge, sjedit ću u kolicima, ali si mi dao život.

Znate da ovakvi ljudi kada odu sa ovoga svijeta opet zahvaljuju Gospodaru i kažu:

Sad ćemo dobiti još bolji život.

Duhovni učinak poznavanja vrijednosti života je to što čovjeka čini zahvalnim.

Ovo je bio prvi uvod.

Zašto mi tragamo za najučinkovitijim pojmom u čovjekovom životu?

Zato što čovjek po svojoj prirodi (fitretu) želi da ima najbolji život.

Ne znam da li sam ja samo večeras jako onespokojen ili svaki put kada se sjetim ovoga pojma bivam jako onespokojen.

Želim reći sljedeće:

Teško onim ljudima koji čine nešto da čovjek ne traga za boljim načinom života. Zataškavaju ga (čovjeka) da bude zadovoljan najnižim razinama života. Moja slika zastranjele, niske i neljudske zapadne kulture i zatupljenog i džahilijetskog zapadnjačkog i humanističkog načina razmišljanja koji vlada svijetom je to da (najružnija stvar koju rade) to što čovjeka zadovoljavaju najnižom razinom života. Zašto vjera ima problema sa njima? Zato što vjera kaže:

Vidi, ti trebaš biti veoma živ. To što ti imaš nije život. To što ti živiš jako liči na život minerala. Možda si samo za jedan mali stepenik iznad životinje. Je li ti znaš šta će se desiti ako ti se otvore oči srca? Šta će se desiti ako ti se otvore uši tvoje duše? Šta će se desiti ako tvoja ruka bude Božija ruka? Tvoj korak Božiji korak! Ako tvoj korak bude božanski korak šta će raditi po planetama? Znaš li ti do kojih granica može doseći tvoje razmišljanje?

Mi ćemo ga oživjeti čistim životom

Allame Tabatabai kaže da ovdje Gospodar kaže:

Ako neko bude dobar rob Bog će mu dati još jedan život koji se zove čisti život, a ne da živi na dobar način. Znači on kaže da značenje ovog ajeta nije to da će Bog učiniti čistim ovaj život koji živi. Da se misli na to trebao bi ajet na arapskom biti drugačije formulisan. Rekao bi:

Ja ću mu učiniti život čistim.

A ovdje kaže da će ga oživjeti novim životom.

Taj život se potpuno razlikuje od onog života. Još jednom se rađaš na ovom svijetu. Izlaziš iz materice prirode. Krila tvojih ruka se otvaraju. Prekidaju ti pupčanu vrpcu koja te spajala sa svijetom prirode. Takav čovjek hoda, priča, sluša, gleda, jede, napreduje.

Mi u Kur’anu zvanično imamo dva života.

Onu riječ što sam rekao ”teško njima” u puno težem obliku puno više priliči da se kaže osobama koje varaju ljude tako što ih zadovoljavaju najnižim razinama života. Odavde počinje svađa. Neposjedovanje vjere počinje odavde. Ovi se pitaju šta mi to zapravo želimo reći. Vjera ti kaže da tvoj život ima vrijednost i trebaš ga unaprijediti. Moraš biti jako živ. Bog ne voli roba koji se ne okorištava svojim životom i to maksimalno. Jasno je da mi od početka nismo bili baš zahvalni na životu. Nismo ga smatrali vrijednim da bi ga učinili “obilnim i punim”. Ako čovjek ima vrijednu zemlju (parcelu) na njoj će graditi vrijednu kuću. Ali na zemlji koja nema neku vrijednost čovjek neće ptraviti kuću koja će vrijediti milijarde dolara. Šta će mu vrijedna kuća na bezvrijenoj zemlji, na bezvrijenoj pustinji. Najučinkovitiji pojam u čovjekovom životu! Ko traga za najučinkovitijim pojmom? Onaj ko želi da svoj život učini obinim i punim. Naš problem sa zapadnjačkim načinim razmišljanja, sa ovom kulturom sa kojim smo suočeni, sa ovom truhlom civilizacijom, je to što čovjeka zadovoljavaju najnižom razinom života. Ko je sretan? Pogledajte im filmove. Ko je uspješan? Koliko se taj uspješan čovjek okoristio životom?

Ali Reza Panāhijān

Povezani članci