Share

Da li znate da je rastojanje između harema Imama Husejna, a.s. i hazreti Aba-l-Fazli-l-Abbasa tačno koliko i rastojanje između Safe i Merve, tj. onog dijela na kojem se obavlja sa’j. Kakve suptilne išarete šalje Uzvišeni Bog. Aba-l-Fazlov sa’j na ovom rastojanju je imao cilj da napoji žednu dječicu, baš kao što je i Hadžera željela da napoji Ismila, ali on nije uspio da dostavi vodu. Ipak je iz božije milosti izbilo vrelo između dva harema čiji šum poput zem zem vrela već hiljadu i četitri stotine godine napaja ljude žedne istine. Nije bez razloga Gospodar rođendane ova dva brata odredio i postavio na dvije strane jednoga dana.

  • 8 Oktobra, 2019