Ašura – najveća lekcija ahlaka

Share

Ašura – najveća lekcija ahlaka

Jedan od najboljih učinaka i plodova prisustva na skupovima Imama Husejna, a.s. jeste to što čovjek na tim skupovima uspjeva otkinuti svoje srce od dunjaluka. Glavni problem ubica Imama Husejna, a.s. bio je upravo taj što su bili robovi ovoga svijeta. Najbolji i najveći učinak suočavanja sa šehidom jeste kidanje srca od dunjaluka. Šta tek reći i šta se može očekivati kada se suočimo sa šehidom kao što je Imam Husejn, prvak svih šehida.

Dunjalučari nisu samo oni koji sakupljaju imetak ili uživaju u vlasti. Različite su manifestacije ljubavi prema dunjaluku. Ljubav prema lagodnom životu je jedan vid ljubavi prema dunjaluku.
Jedno od mjesta ili jedna od situacija u kojoj čovjek ima problem kako da otkine srce od dunjaluka jeste ljubav prema lagodnom životu. Zato mi u muharemu vježbamo kako se kida srce od dunjaluka.
Ašura je velika lekcija ahlaka, jer kada čujemo da je Imam Husejn sa svojom porodicom izbjegao u pustinju i izgubio svoj spokoj veoma lahko odustajemo od svih užitaka. Već duže vrijeme Husejn je izbjeglica. Da je došao u Kufu odsjeo bi u kuću svoga oca, nekadašnjeg halife. Zašto sada mora da se poput beskućnika prebacuje po pustinji?
Zamislimo da se mi trebamo suosjećati sa njim u njegovoj boli tako što ćemo trpiti sve muke kroz koje je on prolazio? To nije ništa neuobičajno jer mi to radimo na hadždžu.
Kada bismo oponašali djela Imama Husejna trebali bi prvo izaći u pustinju i živjeti bar deset dana u šatorima, beduinskim načinom života. Nigdje u blizini ne bi trebali imati vode.
Zar to ne radimo kada idemo na hadždž? Na hadžu trebamo trčati između Safe i Merve sedam puta. Zašto? Zato što je Hadžera trčala zbog žednih Ismailovih usana. Na nekim mjestima na hadžu ne smijemo normalno hodati, moramo trčati. Zašto? Zato što je Hadžera tuda trčala kada je ugladla žednoga Ismaila. Zatim moramo zaklati kurban. Zašto? Zato što je Ibrahim htio učiniti kurban. Zamislimo da nam je Bog htio učini obaveznim sve one obrede kroz koje je Husejn prolazio šta bi mi radili?
Mi se stidimo Imama Husejna jer na njegove skupove dolazimo da bi nam drugi služili a uz sve to će nam se Imam Husejn na sudnjem danu zahvaliti jer smo mi oživljavali sjećanje na njega.

  • 1 Septembra, 2019