Kada ćemo shvatiti Ašuru?

Share

Kada ćemo shvatiti Ašuru?

Tek kada čovjek odvoji i otkine srce od ovoga svijeta shvata da je Imam Husejn bio u pravu. Tek kada se čovjek udalji od dunjaluka i približi Gospodaru shvata Husejnove riječi. U govoru na dan Ašure Imam Husejn divno razotkriva pravo lice dunjaluka. Uz takav  pogled na svijet čovjek vidi istinske vrijednosti. Obično ljudi na Kerbeli vide Husejnove muke, ali ne vide njegove užitke. Obično ljudi vide Husejnovu spoljašnjost, ali ne vide nutrinu (batin). Mi vidimo Husejnovo iskomadano tijelo, ali ne vidimo njegovo srce koje je prepuno ljubavi prema Gospodaru, ne vidimo dušu koja do zadnjeg trenutka razgovara i to kako razgovara sa Gospodarom! Vidimo Abbasovu ruku koja se odvojila od tijela, ali ne vidimo njegovu dušu koja je tako tijesno povezana sa Gospodarom. Kada učimo zijaret Ašura kažemo:
Selam tebi i onim dušama koje su se žrtvovale za tebe.
Ne kažemo: selam onim tijelima koja su ukopana pored tebe.
Hazreti Zejneb je to vidjela pa je rekla: Ne vidjeh ništa osim ljepote!

  • 1 Septembra, 2019