Bolest

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Bolest

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Grijesi bolesnika otpadaju kao lišće s drveta.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Bolest je jedan od dvaju zatvora.”[2]

3. Imam Bakir ili Imam Sadik, mir s njim: “Probdjeti jednu noć zbog bolesti ili bola vrednije je i veće nagradom od godine ibadeta.”[3]

4. Imam Kazim, mir s njim: “Kada se razboli vjernik, Allah, dž.š., nadahne meleka s lijeve strane: ‘Ne piši Mome robu grijehe sve dok se nalazi u Mome zatvoru i okovu.’ I nadahne meleka s desne strane: ‘Piši Mome robu od dobročinstava ono što si mu pisao u zdravlju.’”[4]

Skrivanje bolesti

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Od riznica dobra je i skrivanje nevolja, bolesti i davanja milostinje.”[5]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Ko bude bolestan tri dana i ne požali se nikome od onih koji ga obilaze, zamijenit ću mu tkivo boljim tkivom i krv boljom krvlju. Ako ga ozdravim, ozdravit ću ga bez grijeha, a ako mu uzmem dušu, uvest ću ga u Svoju milost.’”[6]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko sakrije od ljudi bol koja ga je ophrvala tri dana i požali se Allahu, na Allahu je da ga ozdravi od toga.”[7]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko sakrije bolest od liječnika, izdao je svoje tijelo.”[8]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko prešuti svoju skrivenu bol, liječnik je nemoćan da ga izliječi.”[9]

Da se bude zdravo, dovoljna je bol

1. Davud, a.s., je običavao govoriti: “Bože moj, ne daj mi ni bolest koja će me uskratiti, ni zdravlje koje će me nemarnim učiniti, nego nešto između toga.”[10]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Da se bude zdravo, dovoljna je bol kao upozorenje.”[11]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu, dž.š., odvratan je opaki čovjek čije tijelo i imetak ne pretrpe gubitak.”[12]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Kada se ne razboljeva, tijelo postane obijesno, a nema dobra u tijelu koje je obijesno.”[13]

Obilazak bolesnika

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz milost Božiju.”[14]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio Sam se, ali Me ti nisi obišao.’ Upitat će: ‘O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, pa Ti Si Gospodar svjeto­ va?!’ Reći će: ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao!? Zar nisi znao da ćeš – kada ga odeš obići – Mene naći kod njega!?’”[15]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko obiđe bolesnika, slijedi ga sedamde­ set hiljada meleka, mole za oprost njegovih grijeha sve dok se ne vrati kući.”[16]

Pravila obilaska

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji obilazak je onaj koji je najlakši.”[17]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Obilazite bolesne i ispraćajte dženaze, podsjećat će vas to na Ahiret.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je najnagrađeniji obilazak kod Allaha, dž.š., onaj kada se kratko ostane kod bolesnog, osim ako bolesnik želi i traži da se ostane duže.”[19]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Trajanje posjete kod bolesnika je koliko dojenje devčeta ili muženje deve.”[20]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Potpun obilazak bolesnog je da mu staviš ruku na nadlakticu i da brzo odeš od njega jer su posjete glupih ljudi bolesniku teže od vlastite boli.”[21]

6. El-Kafi: Jedan od prijatelja Imama Sadika, mir s njim, kaže: “Jedan od prijatelja Imama Sadika se razbolio i nas nekoliko bolesnikovih prijatelja zaputili smo se da ga posjetimo. Na putu smo sreli Imama Sadika, mir s njim. Upitao nas je gdje smo pošli. Rekli smo da želimo posjetiti tog čovjeka. On nam reče da stanemo, što smo i uradili. Upita: ‘Ima li iko od vas jabuku, dunju, limun, malo mirisa ili komadić aloje?’ Odgovorismo da nemamo ništa od tog. On reče: ‘Ipak znajte da se bolesnik smiri kada mu se nešto donese.’”[22]


[1] Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/293/56.

[2] Gureru-l-hikem, 1636.

[3] El-Kafi, 3/114/6.

[4] Isto, 3/114/7.

[5] Mustedreku-l-vesail, 2/68/1435.

[6] El-Kafi, 3/115/1.

[7] El-Hisal, 630/10.

[8] Gureru-l-hikem, 8545.

[9] Isto, 8612.

[10] Ed-Da‘vat, 134/334.

[11] Tenbihu-l-havatir, 2/7.

[12] Ed-Da‘vat, 172/482.

[13] Miškatu-l-envar, 280.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 25141.

[15] Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/317/3.

[16] El-Kafi, 3/120/2.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 25139.

[18] Isto, 25143.

[19] El-Kafi, 3/118/6.

[20] Isto, 3/118/2.

[21] Isto, 3/118/4.

[22] El-Kafi, 3/118/3.

  • 19 Decembra, 2022