42. Njegovo moljenje nakon završenog učenja Kur'ana