Scroll to top
Podijeli

Djela sehurskog vremena12. Februara 2019.

Djela sehurskog vremena

 

Brojna su preporučena djela za vrijeme sehura:

1. Uzimanje sehura

Da se jede sehur, da se ne izostavlja, makar se sastojao od jedne hurme ili gutljaja vode. Najbolji sehur je kaša i hurme. U hadisu je preneseno da Allah i Njegovi meleci blagosiljaju one koji traže oprost i one koji uzimaju sehur u vrijeme praskozorja.

2. Učenje sure El-Kadr

Da se u vrijeme sehura prouči časna sura El-Kadr. U hadisu stoji da nijedan vjernik koji posti neće proučiti suru El-Kadr u vrijeme sehura i iftara, a da ne bude između ta dva časa kao onaj koji je dao svoju krv na Božijem putu.

3. Dova El-Beha

Da se prouči ova veličanstvena i dragocjena dova. Preneseno je od Imama Ride, mir s njim, da je rekao da je to dova Imama Bakira, mir s njim, u praskozorje ramazana.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ، وَكُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ، وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ

“Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najblistavije blistavosti Tvoje, a sve su blistavosti Tvoje najblistavije. Bože, ištem tako od Tebe uzdajući se u svu blistavost Tvoju. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najljepše ljepote Tvoje, a sve su ljepote Tvoje najljepše, pa onda, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u svu ljepotu Tvoju.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ مِنْ جَلَالِكَ بِأَجَلِّهِ، وَكُلُّ جَلَالِكَ جَلِيلٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ بِجَلَالِكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا، وَكُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأُلَكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najuzvišeniju uzvišenost Tvoju, a sve su uzvišenosti Tvoje najuzvišenije. Bože, stoga ištem od Tebe uzdajući se u svu uzvišenost Tvoju. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najveličanstvenije veličanstvo Tvoje, a sva su veličanstva Tvoja najveličanstvenija. Bože, zato ištem od Tebe uzdajući se u sve veličanstvo Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ، وَكُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا، وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najsvjetlije svjetlosti Tvoje, a sve su svjetlosti Tvoje najsvjetlije. Pa Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sve svjetlosti Tvoje. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najobuhvatnije milosti Tvoje, a sve su milosti Tvoje najobuhvatnije. Bože, ištem, dakle, od Tebe uzdajući se u sve milosti Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا، وَكُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ، وَكُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najpotpunije riječi Tvoje, a sve su riječi Tvoje najpotpunije. Bože, tad ištem od Tebe uzdajući se u sve riječi Tvoje. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najsavršenije savršenstvo Tvoje, a sva su savršenstva Tvoja najsavršenija te, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sva savršenstva Tvoja.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا، وَكُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بأَعَزِّهَا، وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

Bože, ištem od Tebe zazivajući najveće ime Tvoje, a sva su imena Tvoja velika. Zbog toga, Bože, ištem od Tebe zazivajući te svim imenima Tvojim. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najmanje salomljivu moć Tvoju, a sve su moći Tvoje nesalomljive. Tada, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sve nesalomljive moći Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضَاهَا، وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ مَاضِيَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u volju Tvoju koja se najsigurnije provodi, a sve se volje Tvoje sigurno provode. U tom slučaju, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u cjelokupnu volju Tvoju. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najvišu moć Tvoju, a moć Tvoja sve nadmašuje. Tim prije, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u svu moć Tvoju.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ، وَكُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ، وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najdjelotvornije znanje Tvoje, a sva su znanja Tvoja djelotvorna. To, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sva znanja Tvoja. Bože, ištem od Tebe moleći za najugodniji govor Tvoj, a svi su govori Tvoji najugodniji. I onda, Bože, ištem od Tebe moleći svakim govorom Tvojim.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ، وَكُلُّ مَسَائِلِكَ إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ، وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

Bože, ištem od Tebe molbama Tebi najomiljenijim, a Tebi sve su molbe omiljene. Pa onda, Bože, ištem od Tebe svim molbama ikad Tebi upućenim. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najčasniju čast Tvoju, a sve su časti Tvoje najčasnije. Stoga, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sve časti Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ، وَكُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ، وَكُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najtrajnije kraljevstvo Tvoje, a sva su kraljevstva Tvoja trajna. Tako, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sva kraljevstva Tvoja. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najslavniju vlast Tvoju, a sve su vlasti Tvoje slavne. Pa Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sve vlasti Tvoje.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلَاهُ، وَكُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ، وَكُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najuzvišeniju uzvišenost Tvoju, a sve su uzvišenosti Tvoje najuzvišenije. Stoga, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sve uzvišenosti Tvoje. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najstarije dobročinstvo Tvoje, a sva su dobročinstva Tvoja stara. Onda, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sva dobročinstva Tvoja.

اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا، وَكُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَالْجَبَرُوتِ، وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَجَبَرُوتٍ وَحْدَهَا، اللَّـٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ، فَأَجِبْنِي يَا اللهُ

Bože, ištem od Tebe uzdajući se u najplemenitija znamenja Tvoja, a sva su znamenja Tvoja plemenita. Zato, Bože, ištem od Tebe uzdajući se u sva znamenja Tvoja. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u položaj Tvoj i svemoć koju Ti posjeduješ, i ištem od Tebe uzdajući se u svaki Tvoj položaj i svaku veličinu Tvoju. Bože, ištem od Tebe uzdajući se u odaziv Tvoj mojoj dovi, pa odazovi mi se, o Allahu!”

Pa moli za svoje potrebe i bit će ti udovoljeno, uz Božiju dozvolu.

 

4. Dova Ebu Hamze Sumalija

Dova Ebu Hamze Sumalija

Povezani članci