Učenje Kur'ana u ramazanu

Share

Učenje Kur'ana u ramazanu

 

Najbolje djelo u noćima i danima mubarek mjeseca ramazana jest učenje Kur'ana, jer je Kur'an spušten u ovom mjesecu. U predaji stoji da svaka stvar ima svoje proljeće, a proljeće Kur'ana je mjesec ramazan.

U ostalim mjesecima tokom godine mustehab je završiti jednu hatmu (učenje cijelog Kur'ana) svakog mjeseca, a najkraći je period, po predajama, šest dana. Međutim, u mjesecu ramazanu mustehab je da se hatma završi svakog trećeg dana, a bolje je da čovjek svaki dan prouči cijeli Kur'an. Allame Medžlisi je prenio da su neki od Imama, mir s njima, u ovom mjesecu znali završiti i po četrdeset i više hatmi. Sevab za hatme će biti uvećan ukoliko budu poklonjene dušama Četrnaest bezgrješnih, odnosno da se svakome od njih izdvoji po jedna hatma. U nekim predajama je rečeno da će nagrada onome ko njima pokloni sevab od svoje hatme biti njihova blizina na Sudnjem danu.

Kako učiti?

Rekao je Uzvišeni Allah: A zašto ne razmisle o Kur'anu oni ili su na srcima njihovim katanci? Onaj ko razmišlja o Kur'anu sigurno će, bude li dovoljno razmišljao, shvatiti značenje govora, njegove veličine i veličine njegovog Govornika, učit će Kur'an i srcem svojim, razmišljat će o njemu, shvatit će njegove ciljeve, ukloniti nejasnoće i naročito odlučiti da poštuje njegove propise i savjete. Tako će čovjek doći pod utjecaj Kur'ana i tako se uzdići, u skladu sa stepenom svoje razboritosti i pronicljivosti, na svijetle svjetove i uzvišene položaje. Ovo su stvari vezane za učenje Kur'ana, jedne su obaveze, a druge su odlike. Koliko li su značajne te odlike!

U njemu je objašnjenje za sve, znanje o onome što je bilo i što će biti. On je svjetlo kojim Allah upućuje one koji slijede puteve mira, izvodi ih iz tmine i upućuje na Pravi Put.

  • 12 Februara, 2019