Odlike mjeseca ramazana

Share

Odlike mjeseca ramazana

Šejh Saduk, Bog mu se smilovao, prenio je pouzdanim lancem prenosilaca od Imama Ride, mir s njim, a ovaj preko svojih plemenitih očeva od Zapovjednika vjernika, Alija bin Ebi Taliba, mir s njim i njegovim potomcima: “Jednog dana Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, obratio se ljudima riječima:

‘O ljudi, doista vam dolazi Allahov mjesec s blagoslovom, milošću i oprostom. To je kod Allaha najbolji od svih mjeseci. Dani njegovi su dani najbolji, noći njegove su noći najbolje i časovi njegovi su časovi najbolji. To je mjesec u kojem ste pozvani na gozbu kod Allaha, i postajete dostojni počasti Njegove. U njemu je svaki vaš uzdah veličanje Njega, a san vam je vaš ibadet. U njemu se djela vaša prihvaćaju i dove vaše uslišuju, pa namjerama iskrenim i srcima čistim tražite od svoga Gospodara da vam podari uspjeh da ga ispostite i da u njemu Kur'an učite. Zaista je nesretan i loše će završiti onaj kome u ovom velikom mjesecu uskraćen bude oprost Božiji.

Glađu i žeđu u ovom mjesecu sjetite se gladi i žeđi svoje koje ćete imati na Sudnjem danu, udijelite sadaku siromašnim i onima koji su u bijedi, ukazujte poštovanje starima, smilujte se djeci, održavajte vezu s rodbinom svojom, pazite na jezik svoj. Odvratite oči vaše od onog što gledati nije dozvoljeno i uši vaše od onog što slušati nije dozvoljeno! Smilujte se tuđoj siročadi, da se i vašoj siročadi poslije vas smiluju. Bogu se pokajte za svoje grijehe. U vremenu namaza, dozivajte podižući ruke k Njemu, jer je doista vrijeme namaza najbolje vrijeme. Allah u njemu s milošću gleda na robove Svoje. Ako Mu šapuću, odgovorit će im, ako Ga dozivaju, odazvat će im se, a ako Ga mole, molbu će im uslišati.

O ljudi, zaista su duše vaše u zalogu vaših djela, pa oslobodite ih tražeći oprosta od Allaha; leđa vaša opterećena su grijesima vašim, pa rasteretite ih produženim sedždama (dugim zadržavanjem na sedždi).

Znajte da se Allah, nek je uzvišeno ime Njegovo, zakleo moći Svojom Nesalomljivom, da neće kazniti one koji klanjaju i koji sedždu čine i da ih neće plašiti vatrom džehennemskom na dan kada ljudi stanu pred Gospodara svjetova.

O ljudi, onaj ko u ovom mjesecu priredi iftar postaču vjerniku, imat će za to kod Boga nagradu oslobađanja jednog roba i oprost njegovih prijašnjih grijeha.’

Neko mu je rekao: ‘O Božiji Poslaniče, nismo mi svi u stanju to uraditi’, pa on uzvrati: ‘Čuvajte se vatre džehennemske makar davanjem polovine hurme postaču! Čuvajte se vatre džehennemske makar davanjem gutljaja vode postaču! Zaista će Bog dati spomenutu nagradu onome ko čini i ovo malo, ako nije u stanju više od toga.

O ljudi, onome ko se u ovom mjesecu lijepo odnosi prema drugima, to će biti odobrenje za prolaz na Siratu na Dan u kojem će se sve noge klizati! Ko u ovom mjesecu olakša poslove svoga potčinjenog, Bog će mu olakšati svođenje računa na Sudnjem danu. Ko u ovom mjesecu poštedi ljude svoga zla, Bog će njega poštedjeti srdžbe Svoje na dan susreta s Njim. Ko se u ovom mjesecu s poštovanjem susretne sa siročetom, Bog će njemu ukazati poštovanje na danu susreta s Njim. Ko održava rodbinske veze, Bog će ga spojiti sa Svojom milošću na dan susreta s Njima. A ko u ovom mjesecu prekine vezu s rodbinom, Bog će mu uskratiti Svoju milost na dan susreta s Njim. Ko u ovom mjesecu obavi dobrovoljni namaz, Bog će ga osloboditi od Vatre. Ko u ovom mjesecu obavi obavezni namaz, imat će nagradu sedamdeset obaveznih namaza koji se klanjaju u drugim mjesecima. Ko u ovom mjesecu na mene donosi puno salavata, Bog će vagu njegovih dobrih djela učiniti teškom na Dan kada vage dobrih djela budu lahke! Ko u ovom mjesecu prouči jedan ajet iz Kur'ana, imat će nagradu osobe koja je u drugim mjesecima proučila čitav Kur'an.

O ljudi, zaista su u ovom mjesecu kapije Dženneta otvorene, pa tražite od Gospodara svoga da ih ne zatvori pred vama. Kapije Džehennema su u ovom mjesecu zatvorene, pa molite Gospodara da ih ne otvori pred vama, a šejtani su u ovom mjesecu okovani, pa preklinjite Gospodara svog da im ne dâ da vas svladaju…’”[1]

Šejh Saduk, Bog mu se smilovao, je zabilježio da je Poslanik, blagoslov Božiji s njim i porodicom njegovom, kad bi nastupio mjesec ramazan, oslobađao sve robove i udjeljivao svakom prosjaku.

Ja (šejh Abbas Komi) velim: Mjesec ramazan je mjesec Boga Gospodara svjetova, najčasniji je od svih mjeseci, u njemu se otvaraju kapije Neba, Dženneta i kapije milosti, a zatvaraju se kapije Džehennema. U ovom mjesecu je noć u kojoj je nagrada za robovanje Allahu vrednija od nagrade robovanja Mu hiljadu drugih mjeseci. Pa dođi sebi u ovom mjesecu i pazi kako ćeš provoditi dane i noći, kako ćeš čuvati svoje organe i dijelove tijela od neposlušnosti prema Gospodaru svom. Čuvaj se da u noćima njegovim ne budeš jedan od onih koji spavaju, a u danima jedan od onih koji su nehajni u sjećanju na Gospodara svog! Jer u hadisu stoji da Allah, nek je moćan i slavljen, na kraju svakog dana mjeseca ramazana, pri prekidu posta, oslobađa od Vatre hiljade hiljada ljudi, zatim, kad bude noć uoči petka i na sam petak, On u svakom času oslobodi od Vatre po hiljade hiljada onih koji su zaslužili kaznu, i napokon, u posljednjoj noći i posljednjeg dana ovog mjeseca, oslobađa od Vatre onoliko koliko je oslobodio cijelog mjeseca. Zato pripazi, dragi moj, da ti ne prođe mjesec ramazan, a ti se ne oslobodiš tereta nekog grijeha i pripazi da se ne ubrojiš u grešnike lišene istigfara i dove. Doista, preneseno je od Imama Sadika, mir s njim: “Kome se ne oprosti u mjesecu ramazanu, neće mu se oprostiti ni do sljedećeg, osim ako uspije prisustvovati na Arefatu.” I čuvaj se onoga što je Bog zabranio, pazi da se ne omrsiš nečim što ti je zabranjeno i postupaj po preporuci našeg zaštitnika, Imama Sadika, mir s njim: “Kad postiš, neka posti i tvoj sluh, vid, kosa, koža i svi organi.” Znači, čuvaj se i od svih harama i od svih pokuđenih djela. On, mir s njim, rekao je i ovo: “Neka ti dan u kome postiš ne liči na dan kad ne postiš!”

U ovom mjesecu treba puno učiti dove, donositi salavate, činiti istigfar i puno izgovarati riječiلَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ .

Prenosi se da Imam Ali bin Husejn, mir s njim, kada bi nastupio mjesec ramazan, ne bi izgovarao ništa osim dove, tesbiha, istigfara i tekbira.

[1]Emali-s-Saduk, str. 153–155. Ovaj je govor također prenesen preko Imama Sadika, mir s njim, u El-Kafiju.

  • 12 Februara, 2019