Hadisi o imametu Imama Hasana ‘Askerija, a.s.

Autor: Muhammed ibn Muhammed ibn Nu'man Mufid
Izvor: El-Iršad fi hudžedžillahi 'alal-ibad
Share

Hadisi o imametu Imama Hasana ‘Askerija, a.s.

Nekolika hadisa od njegovog plemenitog oca koji direktno ili indirektno ukazuju na njegov imamet.

 1. Ibn Kulevejh (svojim lancem prenosilaca) od Jahje ibn Jesara Anberija prenosi da je hazreti Hadi četiri mjeseca prije svoje smrti oporučio svog sina Hasan, a.s., a mene je sa skupinom prijatelja uzeo za svjedoka te oporuke.
 2. Ali ibn Amr Nevfeli prenosi:

Bio sam kod Imama Hadija, a.s., u dvorištu njegove kuće kada je pored nas prošao njegov sin Muhammed. Ja sam rekao Imamu, a.s.: Žrtvovao bih se za vas da li je on Imam poslije vas? On je rekao: Ne, vaš Imam poslije mene je Hasan.

 

 1. Abdullah ibn Muhammed Isfahani prenosi:

Imam Hadi mi je rekao: Vaš Imam i predvodnik poslije mene je osoba koja će mi klanjati dženazu. Prenosilac kaže: Mi nismo prije toga poznavali Ebu Muhammeda Hasana. Kada je Imam Hadi preselio Ebu Muhammed je došao i klanjao dženazu svome ocu.

 

 1. Ali ibn Hafs prenosi:

Bio sam prisutan kada je preselio sin hazreti Hadija, tj. Muhammed. Tada je Imam svom drugom sinu, tj. Hasanu rekao:

“Sine dragi obnovi svoju zahvalu Bogu jer je On obnovio Svoju naredbu u vezi tebe (znači dok je Muhammed bio živ pretpostavljalo se da će on biti Imam, a njegovim preseljenjem je postao definitivan tvoj imamet.”

 

 1. Ahmed ibn Muhammed… Anbari prenosi:

Bio sam prisutan prilikom preseljenja Muhammed ibn Alija, (to je poznati sejjid Muhammed). Imam Hadi je došao u kuću i stavili su za njega krevet. Imam je sjeo na krevet, a oko njega se okupila njegova porodica. Njegov sin Ebu Muhammed (Imam Hasan Askeri) je također bio prisutan i stajao je u jednom kutku sobe. Kada je završio opremanje svoga sina Muhammeda ibn Alija okrenuo se prema Ebu Muhammedu i rekao:

“Sine dragi, obnovi zahvalu Gospodaru jer je On obnovio Svoju naredbu u vezi tebe.” (značenje ovih riječi je pojašnjeno u prethodnom hadisu)

 

 1. Ali ibn Mahzijar prenosi: Rekao sam Imamu Hadiju, a.s.: “Ako bi se, ne dao Bog, desilo nešto i vi preselili sa ovoga svijeta u kome bi mi tražili utočište (ko bi bio naš Imam)?” On je rekao: “Moj zavjet je usmjeren prema mom najstarijem sinu, tj. Hasanu, a.s.”

 

 1. Ali ibn ‘Amr Attar prenosi: Otišao sam kod Imama Hadija, a.s. Tada je bio živ njegov sin Ebu Džafer (Muhammed ibn Ali) Ja sam mislio da je on Imam poslije Imama Hadija. Stoga sam rekao: “Žrtvovao bih se za tebe, koji od vaših sinova je posebno određen za imamet?” On je rekao: “Nemojte nijednog da smatrate posebno određenim dok vam ne dođe moja naredba.”

On kaže: Poslije toga sam napisao Imamu: “Kome pripada imamet?”

U odgovoru mi je napisao: “Mom najstarijem sinu.”

On dalje nastavlja: Ebu Muhammed (Hasan, a.s.) je bio stariji od Ebu Džafera (Muhammed ibn Alija).

 

 1. Sa’d ibn Abdullah prenosi od skupine Beni Hašima od kojih je Hasan ibn Husejn Aftas koji kaže: Onoga dana kada je Muhammed ibn Ali preselio sa ovoga svijeta mi smo bili u kući Imama Hadija, a.s. U dvorištu kuće su bili prostrli tepih za Imama, a.s. i ljudi su sjedili oko njega. Procijenili smo da je oko njega bilo stotinu i pedeset ljudi od Beni Hašima, Beni Abbasa i Kurejša ne računjući sluge i ostale ljude. Odjednom je Imamov pogled pao na Hasana ibn Alija, a.s., (njegovog sina) koji je došao raskopčane košulje i stao je sa Imamove desne strane. Mi njega nismo poznavali. Nakon što je neko vrijeme stajao Imam ga je pogledao i rekao:

“Sine dragi, obnovi zahvalu Gospodaru jer je On obnovio Svoju naredbu u vezi tebe.“

Hasan, a.s., je zaplakao i rekao: “Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Zahvala pripada Allahu Koji je Gospodar svjetova i od Njega tražim upotpunjenje Njegove blagodati za sebe. Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo.”

Mi smo upitali: “Ko je ovaj mladić?” Rekli su: “Ovo je Hasan ibn Ali, njegov sin.” Koliko se sjećam tada je imao otprilike dvadeset godina. Toga dana smo mi njega prepoznali i znali smo da je tim riječima Imam aludirao na njegov imamet i postavio ga za svoga namjesnika.”

 

 1. Muhammed ibn Jahja prenosi:

Nakon što je Muhammed ibn Ali preselio sa ovoga svijeta otišao sam kod Imama Hadija, a.s., i izrazio mu saučešće. Tu je sjedio Ebu Muhammed Hasan ibn Ali, a.s. Imam Hadi, a.s., se okrenuo prema njemu i rekao:

“Zaista je Gospodar u tvoje biće postavio njegovo namjesništvo pa zahvaljuj se Gospodaru.”

 

 1. Ebu Hašim Džaferi prenosi:

Nakon što je Muhammed ibn Ali preselio sa ovoga svijeta ja sam došao kod Imama Hadija, a.s. U sebi sam razmišljao da mu kažem:

“Kao da je ova priča o Ebu Džaferu (Muhammedu) i Ebu Muhammedu (Imamu Askeriju, a.s.), u ovom vremenu poput priče o Ismailu i Musau, a.s., sinovima Imama Sadika, a.s. Ova dvojica su u vezi pitanja imameta poput one dvojice. Dok je Ismail bio živ neki su mislili da će on biti Imam poslije Imama Sadika, a.s, i da je njegovim preseljenjem imamet pripao Imamu Musa ibn Džaferu.”

Vidio sam da mi se Imam Hadi, a.s., prije nego sam ja išta progovorio, okrenuo prema meni i rekao:

“Da o Ebu Hašime, Bog je učinio beda (učinio jasnim ono što ranije nije bilo jasno) u vezi sa Ebu Muhammedom nakon Ebu Džafera u vezi sa onim što mu nije bilo jasno (tj. u vezi sa njegovim imametom), kao što je u vezi Musaa nakon Ismailovog preseljenja došlo do beda’a, kada je uklonio zastor sa njegovog pitanja. Ovo pitanje je upravo onakvo kako je tebi prošlo kroz srce bez obzira što se to ne sviđa onima koji slijede neistinu. Ebu Muhammed (Imam Hasan Askeri, a.s., je moj sin i moj namjesnik poslije mene. Kod njega se nalazi znanje za kojim budeš imao potrebu. Uzroci i sredstva pitanja imameta su kod njega.”

Prevodilac kaže: Spoljašnjost ovog hadisa se kosi sa brojnim hadisima u kojima se navode imena dvanaest Imama prije njihovog dolaska na ovaj svijet, a Poslanik je spomenuo svakog od njih po imenu i po karakteristikama, kao što je hadis Levh[1] i njemu slični hadisi koje je rahmetli sejjid Hašim Bahrani sakupio i napisao posebnu knjigu na tu temu po imenu El-Insaf fin-nass alel-eimmeti isnej ‘ašer minel-išraf. Moja malenkost je tu knjigu prevela na perzijski jezik i nedavno je izašla iz štampe.

U toj knjizi je prenio više od 340 hadisa od šiija i sunija, a imena 12 imama su navedena u mnogim tim hadisima. Ovaj i još par hadisa sličnih njemu spolja gledani se kosi sa tim brojnim hadisima. Da bi otklonio razlike i oprečnosti koje se uočavaju rahmetli Medžlisi i još neki su naveli neka objašnjenja koja se uz male dodatke prevodioca vraćaju na to da je smisao beda’a od strane Gospodara u sličnim hadisima to da ljudi nisu ni pretpostavljali da imamet nakon Imama Sadika, a.s., i Imama Hadija, a.s., može doći do njihovih sinova Imama Musaa, a.s., i Imama Askerija, a.s., dok su tu Ismail i Ebu Džafer Muhammed ibn Ali, a razlog tome je dvojak: ili zato što su bili stariji ili zbog drugih vrlina koje su oni posjedovali. Njihovim preseljenjem se uklonio zastor sa tog pitanja i ljudima se očitovala zbilja stvari. To je smisao i značenje rečenice “što mu nije bilo poznat” i rečenice “što mu je otkriveno o njegovom stanju.” Beda ne znači da se ono što je zapisano promijenilo. I sam Imam Hadi, a.s., nije bio obaviješten o tom pitanju. Allah najbolje zna.

 

 1. Ebu Bekr Fahfeki kaže: Imam Hadi mi je napisao: Ebu Muhammed, moj sin u je tjelesnom pogledu najzdraviji čovjek iz Poslanikovog poroda. Njegov dokaz je jači od svih. On je najstariji među mojom djecom i on je moj nasljednik. Uzde našeg imameta i propisa su kod njega i ono što pitaš mene pitaj njega, jer sve ono što ti je potrebno nalazi se kod njega.
 2. Šahevije ibn Abdullah prenosi da mu je Imam Hadi, a.s., u pismu napisao:

Htio si da pitaš sljedeće: kada preseli Ebu Džafer ko će  biti Imam nakon mene i zbog toga si se uznemirio. Nemoj da se brineš, jer Gospodar neće nijednu skupinu nakon što je uputio odvesti u zabludu sve dok im ne pojasni čega se trebaju čuvati. Tvoj predvodnik i Imam nakon mene je moj sin Ebu Muhammed i kod njega se nalazi sve ono što vam treba.  Bog čini da bude ono što On želi, a odgađa ono što ne želi (i kaže):

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

Mi nijedan ajet ne dokinemo ni ti ga u zaborav potisnemo, a da bolji ili njemu nalik ne donesemo![2]

 

U ovome (što sam napisao) nalazi se osviještenost, objašnjenje i sigurnost za pametnog čovjeka (da razjasni pitanje i da zadovoljavajući odgovor neprijatelju).

 

 1. Davud ibn Kasim Džaferi prenosi:

Čuo sam Imama Hadija, a.s., da kaže:

“Nasljednik poslije mene je Hasan. Kakvi ćete vi biti prema nasljedniku nakon ovog nasljednika?”

Ja sam rekao: “Zašto?”

On je rekao: “Vi nećete vidjeti njega i neće vam biti dozvoljeno da izgovarate njegovo ime.”

Ja sam rekao: “Pa kako ćemo ga onda spominjati?”

On je rekao: “Recite dokaz iz Muhammedovog, a.s., poroda.”

Mnogo je predaja o ovome i navođenje svih njih bi učinilo knjigu preobimnom.

 

[1] Hadis o ploči koju je Poslanik dobio od Uzvišenog na kojoj su bila ispisana imena Poslanika i Imama…

[2] Bekare, 106.

 • 19 Novembra, 2021