Scroll to top
Podijeli

Hatidžina požrtvovanost

Muhammed, s.a.v.a., i Hatidža, s.a., su osnovali jedno toplo i ugodno porodično okrilje. Prva žena koja je prihvatila Muhammedov poziv bila je Hatidža. Ta plemenita žena je sav svoj imetak i bezgranično bogatstvo, bez ikakvog uslovljavanja, stavila na raspolaganje Muhammedu, s.a.v.a. Hatidža, s.a., nije bila od onih žena kratke pameti koje, čim imaju malo bogatstva i nezavisnosti, ne obraćaju pažnju na svog supruga i koje mu uskraćuju svoj imetak. Pošto je znala za uzvišeni cilj Poslanika i vjerovala je u njega, sav svoj imetak je stavila njemu na raspolaganje i rekla: „Troši ga na širenju Božije vjere kako god smatraš da je ispravno.“

Hišam kaže: “Poslanik Božiji, s.a.v.a., je mnogo volio Hatidžu, iskazivao joj je poštovanje  i u poslovima se savjetovao sa njom. Ta plemenita i proniciljiva žena bila mu je dobar pomoćnik i savjetnik. Prva žena koja je povjerovala u njega bila je Hatidža. I sve dok je Hatidža bila živa Muhammed, s.a.v.a., nije imao drugu ženu.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je govorio: “Hatidža je jedna od najboljih žena ovog ummeta.“[2]

Aiša kaže: “Pošto je Poslanik Hatidžu stalno spominjao po dobru, jednog dana sam mu rekla: ‘O Poslaniče Božiji, Hatidža je bila samo stara žena i Bog ti je poklonio bolju od nje.’ Poslanik se naljutio i rekao: ‘Bog mi nije dao bolju od nje. Hatidža je prihvatila vjerovanje kada su drugi bili u nevjerstvu. Mene je posvjedočila onda kada su me drugi negirali. Besplatno mi je imetak stavila na raspolaganje onda kada su mi drugi sve uskraćivali. Bog je moje potomstvo postavio u Hatidžinom porodu’.“ Aiša kaže: “Odlučila sam da, poslije toga, Hatidžu ne spominjem po lošem.“[3] U predajama se navodi da, kada god bi Džebrail došao Poslaniku, s.a.v.a., govorio bi: “Prenesi Hatidži selame od Boga i reci joj: ‘Za tebe je pripremio lijepu palatu u Džennetu’.“[4]

 

[1] Tezkiretu-l-havas, Sibt ibn Dževzi, str. 302, izdata u Nadžaf, 2004.

[2] Tezkiretu-l-havas, Sibt ibn Dževzi, str. 302.

[3] Ibid, str. 303.

[4] Ibid, str. 302.

Povezani članci