Hiljadu godina odsustva Imama Zemana – kazna za izdaju i ubistvo Imama Husejna

Share

Ako neko kaže: Mi nismo bili u vrijeme Imama Husejna, a.s. da znamo šta se tačno desilo. Možda je došlo do razilaženja u stavovima i on se našao u tim dešavanjima. Možda je bio splet nesretnih okolnosti koje je završio tako kako je završio!
Sa gledišta islama ovakvo razmišljanje je saučesništvo u prolijevanju Imamove krvi, jer opravdava postupak Husejnovih ubica.
Beni israili su izdali Haruna, a.s. i počeli su da obožavaju tele. Za kaznu su morali da se međusobno poubijaju:
… i kada je Musa rekao narodu svome: “O moj narode! Zlo ste sami sebi učinili što ste tele prihvatili! Pokajte se vašem Stvoritelju i poubijajte se! To vam je kod vašeg Stvoritelja bolje pa će vam On oprostiti! On je doista Primalac pokajanja i samilostan!”
Po nekim predajama oko deset hiljada ljudi je tada ubijeno za jednu noć! Šta je bio njihov grijeh? Nisu bili pokorni Harunu, a.s., a Harun je bio Musaov, a.s. opunomoćenik.
Poruka ovih ajeta je sljedeća: ako ostavite i napustite Poslanikovog nasljedika ovako ćete biti kažnjeni.
Gospodar prenosi Harunove riječi gdje on kaže:
…narod ovaj ponizio je mene, zamalo da me ubio nije!
Iako ga nisu ubili, ipak su tako bili kažnjeni.
Husejn ibn Ali je u Poslanikovom ummetu imao položaj Haruna, a.s. Kada je taj ummet njega ubio kakvu je kaznu na sebe navukao? Više od hiljadu godina trpe poniženje. Kada kažemo Poslanikov ummet onda se misli na sve pojedince tog ummeta, a ne na posebnu skupinu. Ako se ummet suoči sa nekim pitanjem to se pitanje tiče svih muslimana. Ako ummet zadesi neka nedaća zadesila je sve muslimane kao pripadnike tog ummeta. Mi ne možemo sebe odvojiti od ummeta. Oni koji su ubili Imama Husejna proizveli su smutnju koja je zahvatila sve muslimane. Časni Kur’an kaže:
Bojte se smutnje koja neće zadesiti samo krivce i one među vama zle, i da Allah žestoko kažnjava, znajte!
Muslimani se toliko godina ubijaju zbog mezhebskih razlika, koliko je samo mislimanske krvi proliveno tokom tih godina? Više od hiljadu godina su lišeni svoga vođe, Imama, a.s. Zemlje u kojima žive muslimani su rasparčane, pretvorene u male državice kojima vladaju tirani. Sve je to kazna i posljedica ubistva Posanikovih namjesnika i opunomoćenika na koju smo mi toliko navikli da je i ne primjetimo.

  • 18 Oktobra, 2019