Hudžr ibn Adi umjesto Ebu Zera

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Nakon što je Muavija došao na vlast, ljudi su se i dalje povodili za Ebu Zerom Gaffarijem. Ebu Zer je preselio, a umjesto njega došao je Hudžr ibn Adi Kindi. Govorio je sve što je trebalo reći. Sasvim je smjelo ustao naspram vlasti koja nosi islamsko ime, a koja upućivanje psovke hazreti Aliju drži kao jednu obaveznu vjersku naredbu, štaviše to smatra uvjetom prihvatanja ibadeta. Hudžr ibn Adi na tom putu položio je svoj život. Hudžr nije došao do Damaska. Ubili su ga u blizini toga grada u mjestu zvanom Merdžu Azra. Ali, on je do tog mjesta rekao što je imao kazati i branio je Alijevo pravo. Ipak, Ebu Zerove riječi i zalaganja Hudžra ibn Adija i njegovih prijatelja nisu bile dovoljne da odgovore na nedoličnu propagandu emevijske vlasti koja je djelovala više od 40 godina. Bilo je potrebno da se osobe iz Poslanikove porodice suoče s ljudima ovoga grada, da ih izbave iz greške u koju su zapali, da pokazivanjem živih dokaza i potvrda dokažu veoma vrijedne usluge koje su Beni Hašimije učinili za islam i muslimane, da obznani neprijateljevu sramnu prošlost i neprijateljstvo Beni Umejja s Božijim Poslanikom i muslimanima.

 

  • 10 Oktobra, 2019