Imam Ali i odgovor jevreju

Share

Imam Ali i odgovor jevreju

Jednog dana Imam Ali se spremao da uzjaše svog konja i noga mu je već bila u uzengiji kada mu priđe jedan jevrej i reče:

– Učeni čovječe! Koji broj kada se podijeli sa brojevima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 daje količnik bez razlomka?

Imam Ali, ogledalo imana, okrenu svoje svijetlo lice ka jevreju i reče:

–  Ako ti riješim ovaj problem, hoćeš li postati musliman?

– Da, postat ću!

– U tom slučaju dane u nedjelji pomnoži sa 360 i dobit ćeš željeni broj.

Zatim i drugu nogu prebaci u uzengiju i uzjaha konja. Jevrej pomnoži 7 sa 360 i dobi 2520. Podijeli zatim ovo sa svim brojevima do deset. Zaprepašten vidje da količnik ostaje bez ostatka. Odjednom povika:

–  Imame, duše čistije od kristala! Držim datu riječ i postajem musliman!

Ali, a.s., radostan zbog njegovog prelaska na islam potjera svog konja i izgubi se sa vidika.

  • 29 Aprila, 2019