Kapija svih znanja

Autor: El-Bahrani
Izvor: El-Keškul, sv. 1, str. 26.
Share

Kapija svih znanja

Prenosi Selman El-Farisi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Ja sam grad znanja, a Ali mu je kapija.“ Kada su haridžije čuli za ovaj hadis, zavidjeli su mu za to pa su se sastala desetorica njih i dogovorili su se da ga svaki od njih odvojeno upita za istu stvar, pa ako odgovori jednim odgovorom, znači da ne posjeduje neko znanje. Tad je jedan od njih došao i rekao:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam, a.s., je odgovorio: ‘Doista, znanje je bolje.’ A ovaj upita: ‘Zašto?’ a on, a.s., reče: ‘Jer je znanje nasljeđe vjerovjesnika, a imetak je nasljeđe Karuna, Hamana i faraona!’

Čovjek je prenio odgovor svojim drugovima. Ustao je drugi od njih, prišao Imamu, a.s., i postavio isto pitanje:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’ Imam, a.s., je rekao: ‘Znanje!’ Ovaj upita: ‘Zbog čega?’ a on, a.s., reče: ‘Jer imetak ti trebaš čuvati a znanje tebe čuva!’

Čovjek se vratio svojim drugovima i prenio im, a oni rekoše: ‘Istinu je rekao Ali.’ Tad ustade treći i dođe pa upita:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam, a.s., je odgovorio: ‘Znanje!’ a ovaj upita: ‘Zašto?’ On, a.s., reče: ‘Jer vlasnik imetka ima mnogo neprijatelja, a vlasnik znanja ima mnogo prijatelja!’

Čovjek dođe svojim drugovima i prenese im odgovor. Ustao je četvrti, došao i rekao:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam, a.s., je odgovorio: ‘Znanje.’ ‘Zbog čega?’ – upita ovaj, a on, a.s., reče: ‘Jer kada koristiš imetak, on se smanuje, a kada koristiš znanje, ono se povećava!’

Čovjek se vratio svojim drugovima i ispričao im ono što je čuo. Tad ustade peti, dođe i reče:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam Ali, a.s., je rekao: ‘Znanje!’ Ovaj upita: ‘Zašto?’ a on, a.s., reče: ‘Zato što se vlasnik imetka opisuje sa tvrdičlukom i niskošću, dok se vlasnik znanja opisuje sa plemenitošću i veličanstvenošću!’

Čovjek se vratio svojim drugovima i prenio im odgovor, pa je krenuo šesti i rekao:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam, a.s., je rekao: ‘Znanje je bolje!’ Ovaj reče: ‘Iz kog razloga?’ a on a.s., reče: ‘Za imetak se bojiš i strahuješ od lopova, a za znanje nemaš straha!’

Šesti čovjek se vratio svojim drugovima i ispričao im. Tad je došao sedmi i rekao:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

‘Znanje je bolje.’ Imam, a.s., je odgovorio. Čovjek je ponovo upitao: ‘Zbog čega je znanje bolje?’ On, a.s., reče: ‘Imetak vremenom ostari, a znanje ne stari i ne pohaba se!’

Ovaj se također se vratio svojim drugovima i obznanio im odgovor. Zatim je osmi čovjek otišao do Imama Alija, a.s., i rekao:

‘O Ali! Šta je bolje, znanje ili imetak?’

Imam, a.s., je rekao: ‘Znanje je bolje’, a čovjek ie pitao: ‘Iz kog razloga?’ on, a.s., reče: ‘Znanje je bolje jer imetak i bogatstvo ostaju sa čovjekom samo do smrti, dok znanje prati čovjeka i na ovom svijetu a i poslije smrti.’

Deveti čovjek je krenuo i došao do Imama, a.s., rekavši:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam Ali, a.s., je odgovorio: ‘Znanje je bolje.’ ‘Zašto?’ upita čovjek. Imam, a.s., reče: ‘Jer imetak okamenjuje srce, a znanje rasvjetljuje srce!’

Čovjek je došao svojim drugovima sa odgovorom, pa krenuo je deseti od njih i došao do Imama, a.s., i upitao ga:

‘O Ali! Je li bolje znanje ili imetak?’

Imam Ali, a.s., je rekao: ‘Znanje je bolje!’ ‘Zbog čeg je znanje bolje?’ – upita čovjek. Imam, a.s., odgovori: ‘Jer se vlasnik imetka uzoholi i umisli se, a vlasnik znanja je skrušen, ponizan i skroman!’

Posljednji čovjek se vratio svojim drugovima i prenio im odgovor. Tad su rekli: ‘Istinu su rekli Allah i Njegov Poslanik i nema sumnja da je Ali kapija svih znanja.’ Tada je Ali, a.s., rekao: ‘Tako mi Allaha, da me pitaju svi ljudi, sve dok sam živ ne bih se umorio i svakom bih dao odgovor drugačiji od prethodnog sve do kraja vremena!'“

El-Keškul, El-Bahrani, sv. 1, str. 26.

  • 27 Juna, 2022