Čovjek je rob dobročinstva

Share

Čovjek je došao kod Imama Alija, a.s. i rekao:

“O Zapovjedniče vjernih, imam potrebu.”

Imam je odgovorio:

“Napiši svoju potrebu na zemlju, jer je ja vidim na tvom licu da i nema potrebe da je izgovaraš.”

Čovjek je napisao:

“Siromašan sam i potrebna mi je pomoć.”

Imam Ali, a.s., je rekao svom slugi Kamberu:

“Donesi mu dva komada skupocjene odjeće.”

Siromah se nakon toga zahvalio Imamu sa nekolika stiha.

Imam je rekao:

“Dajte mu još stotinu dirhema.”

Neki od prisutnih rekoše:

“O Zapovjedniče vjernih, učinio si ga imućnim!”

Imam Ali, a.s., je rekao:

“Čuo sam od Božijeg poslanika, s.a.v.a, da je rekao:

“Postavljajte ljude na svoja mjesta i iskazujte im poštovanje.”

Potom je dodao:

“Ja se zaista čudim nekim ljudima kako novcem kupuju robove, ali dobročinstvom ne kupuju slobodne ljude! Čovjek je rob dobročinstva.”

  • 14 Maja, 2020