Share

Ishitrena presuda

 

Jednoga dana je Omer ibn Hattab rekao Imamu Aliju, a.s.: „Ti vrlo ishitreno sudiš ljudima.“

Imam, a.s., je otvorio svoju ruku ispre njega i rekao: „Koliko je prstiju na mojoj ruci?“

„Pet!“ – odgovorio je Omer.

„Zašto si tako ishitreno odgovrio i nisi nimalo razmišljao?“ Imam Ali, a.s., ga upitao.

Odgovorio je on: „To je bilo tako jednostavno i jasno pitanje da nije trebalo razmišljati o njemu.“

Imam, a.s., je rekao: „Presude koje ja donosim i pitanja na koja dajem odgovore su meni tako jednostavni i jasni da nemam potrebe da o njima razmišljam. Meni nije skrivena ni jedna tajna u svijetu  i jasne su mi baš kao što što tebi jasan broj prstiju na mojoj ruci.“

  • 18 Marta, 2019