Da bi zaštitili političare, vrijeđaju Poslanika, s.a.v.a.

Share

Da bi zaštitili političare, vrijeđaju Poslanika, s.a.v.a.

Jedna osoba pod imenom Lang Grot je komentarisala ispod našeg klipa na youtub kanal ehlibejt:

Za čitanje komentara kliknite na slici

“Gadiri Hum nema znacenja da Hz. Ali radijallahu anhu o Halifa da je izbran. Rjec mevla nema znacenja o Imamet ili halifatstvo. Nego to znaci prijatel, sluga. To je siitska propaganda za da Hz. Ebu Bekir radijallahu anhu da se osudi i ocrni kao nelegitiman Halifa. S time da je izvrsio nepravdu sprema Hz. Ali. Ali to je greska, sta Sija kaze.”

Ovo je naš odgovor:

Poštovani, skrenuo bih vam pažnju na sljedeće:

  1. Ako ste vi musliman, nadam se da niste svjesni onog što pričate. Nažalost, mnogi muslimani, da bi branili političare iz prvog perioda islama u njihovim kriminalnim postupcima, spremni su na najgori način žrtvovati Allahovog Poslanika, s.a.v.a. Da ste malo razmislili, naravno ako ste musliman, ne biste se usudili tako teško vrijeđati Allahovog Poslanika, s.a.v.a., jer Svevišnji Allah kaže: Doista one koji vrijeđaju Allaha i Njegovog Poslanika Allah je prokleo i na Ovom i na Onom Svijetu, i pripravio im kaznu prezrenu! (El-Ahzab, 57.) Ono što vi pričate značilo bi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., u povratku s hadža, usred vrele pustinje odjednom zaustavio desetine hiljada hadžija, poslao po one koji su već bili odmakli da ih vrate i čekao da stignu oni koji su zaostali, pa naredio da se pomete ispod drveta i da mu se napravi minbar od sjedala deva, potom održao dug govor u kojem je napravio veliki uvod rekavši da će se uskoro on odazvati svom Gospodaru, da traži svjedočenje od ljudi o svom radu… da bi rekao: O ljudi, Ali vam je prijatelj?! U predajama stoji da je bilo toliko vruće da su ljudi dio svoje odjeće prostrili ispod sebe, a dio stavili na glave. Kad bi jedan nemusliman pročitao ovu priču, ne bi li rekao da Muhammed, s.a.v.a., neuzubillah, nije bio pri sebi? Da li bi vi sami tako postupili sa desetinama hiljada ljudi? Ili dok vi žurite kući nakon dugog odsustva od porodice, da li bi vam bilo prihvatljivo i normalno da vas neko usred vrele pustinje zadrži kako bi održao dugi govor i rekao da je njegov amidžić vaš prijatelj?! Ne biste rekli da je on poludio? Što se tiče Gadira i Imama Alija, a.s., zar u časnom Kur’anu nije rečeno da su vjernici međusobno prijatelji? Ako jeste, zar bi bilo normalno da Poslanik, s.a.v.a., ponavlja ono što je već u Kur’anu rečeno? Da li bi ijedan staložen i mudar čovjek tako postupio? Ili ste vi, da biste branili uzurpatore prava Ehli bejta, a.s., spremni žrtvovati Poslanika, s.a.v.a., pripisujući mu nerazumno i nenormalno postupanje? Nažalost, nije vam prvi put kako vrijeđate najsavršenijeg i najboljeg Božijeg odabranika Muhammeda, s.a.v.a., pripisujući mu najružnija djela da biste uzdigli kurejšijske političare koji nisu imali nikakvog pozitivnog doprinosa u islamu. Zar vi ne vjerujete da je Poslanik, s.a.v.a., sjedio sa ženama koje su bile nepokrivene, pa je ušao Omer ibn Hattab i žene su pobjegle i odmah se pokrile, pa je “vaš” poslanik rekao da šejtan biježi od Omera! Znači “vaš” poslanik je bio u miru sa šejtanom sve dok nije ušao Omer! Nije onda čudno da vi sad tako hladnokrvno pripisujete Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., nerazumno postupanje. Vi ste dojeni u vrijeđanju Poslanika, s.a.v.a., radi kurejšijskih političara.
  2. Najgore je onda kada neuki čovjek nasjedne na pristrasnu priču sektaških bezbožnika, pa glumi znanstvenika i govori ono što ne zna i ne razumije. Ako riječ mevla znači prijatelj i sluga, izvolite prevedite nam ajete: El-Enfal, 40, El-Hadž, 13, El-Hadž, 78 i Muhammed, 11. Mogu li vam vaše pristrasne „daije“ reći šta znači riječ mevla u ovim ajetima – prijatelj, sluga ili? Ili će vam oni reći da je to šiitska propaganda i da u Kur'anu uopće ne postoji riječ mevla? Sve to radite da biste zaštitili političare koji su izdali Allaha i Poslanika, s.a.v.a., na dan preseljenja Poslanika!
  3. Pristrasnost je opasna bolest koja od svog nositelja oduzima razboritost, pravednost i pribranost, pa pristrasan čovjek je glup, nagao i nepouzdan. Pitamo: Šta je Poslanik, s.a.v.a., konkretno rekao? Da li je rekao: „Kome god sam ja mevla i ovaj Ali mu je mevla!“ ili je rekao: O ljudi, Ali vam je mevla?! Da je govorio ovo drugo, tj. „O ljudi, Ali vam je mevla“, riječ mevla bi mogla imati bilo koje od značenja. Budući da je rekao ono prvo, tj. „Kome god sam ja mevla i ovaj Ali mu je mevla“, ovdje će riječ mevla imati samo jedno jedino značenje, a to je da je Imam Ali, a.s., nakon Poslanika, s.a.v.a., ljudima – muslimanima – isto što im je bio Muhammed, Božiji Vjerovjesnik i Poslanik, s.a.v.a., osim što nakon Muhammeda, s.a.v.a., nema vjerovjesnika! Jer je Poslanik Muhammed, s.a.v.a., svim vjernicima „mevla“, a Svevišnji Allah je u časnom Kur'anu jasno izdefinirao značenje mevla u vezi Poslanika, s.a.v.a., kada je rekao: „Vjerovjesnik je vjernicima preči nego što su oni sami sebi“ i upotrijebio je riječ evla koja je izvedenica iz istog korijena i nosi isto značenje. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je znao da će kroz historiju biti zlobnici i smutljivci koji će kao jevreji stalno nastojati izvrtati riječi i reći mevla znači prijatelj i sluga, pa je na Gadiru upitao: „Ko je vjerncima preči od njih samih?“ Rekoše: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!“ Tad je podigao Alijevu ruku i rekao: „Allah je moj mevla, a sam vjernicima mevla, pa kome god sam ja mevla (preči od njega samog) i ovaj Ali mu je preči od njega samog.“ Bilo kakvo drugo značenje ovdje besmisleno. Ovo značenje nije rečeno samo na Gadiru, već je Poslanik, s.a.v.a., na više mjesta i u više prilika govorio: „Ja sam od Alija, a Ali je od mene. On je velijj (zaštitnik) svakog vjernika nakon mene!“ Ovaj hadis je vjerodostojan po priznanju učenjaka sljedbenika Ebu Bekra i Omera. Riječ velijj je druga izvedenica iz istog korijena. Da li je ikako moguće prevesti kao prijatelj u ovom hadisu? Ima li smisla reći: „Ja sam od Alija, a Ali je od mene. On je velijj (prijatelj) svakog vjernika nakon mene“? Zar Imam Ali nije bio prijatelj svakog vjernika dok je Poslanik bio živ?! Mogu li sektaški smutljivici reći da Imam Ali, dok je Poslanik bio živ, nije bio prijatelj vjerncima?
  4. Budući da su sljedbenici Sekife – mjesto puča protiv Allahove i Poslanikove odredbe – islam sveli na politiku a ličnosti „islama“ na Ebu Bekra, Omera, Osmana, Muaviju i Aišu, vjeruju da je Muhammed, s.a.v.a., bio kao „poštar“ koji je primio objavu i povjerljivo je dostavio i tačka. On nije ništa razumio o ovosvjetskim pitanjima, stalno je pravio greške i govorio da vi bolje znate o ovosvjetskim stvarima! (Ove teške uvrede su zabilježene u svetim knjigama sljedbenika Sekife kao što su Buharijeva i Muslimova zbirka hadisa) Kad je on preselio na ahiret, stvar je prepuštena ljudima, jer „oni bolje znaju o ovosvjetskim stvarima“ a najbolji u tome su Ebu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Muavija, pa Jezid…! Ali je bio kopija Muhammeda. Ništa nije znao o ovosjetskim stvarima i zato su ga Ebu Bekr, Omer i Osman potisnuli sa scene na marginu, a Aiša i Muavija su se do iznemoglosti borili protiv njega. Budući da je njima najvažnija stvar vlast, iako to nazivaju hilafetom, misle da i šije vjeruju da je Poslanik, s.a.v.a., na dan Gadira odredio Imama Alija, a.s., za halifu! To je potvora na šije. Šije vjeruju da je Muhammed, s.a.v.a., bio najsavršeniji i najuzvišeniji čovjek, Božiji rob, Božiji odabranik, vjerovjesnik i poslanik. Niko od stvorenja nikad nije bio bolji od njega ni u čemu. Nikad nije pravio nijednu grešku ni o ovosjetskim niti o onosvjetskim pitanjima. Bio je savršeni uzor, oličenje Božije milosti, znanja i mudrosti. Zato je bio vjerncima preči od njih samih, jer je znao o njima, o njihovim dobrobitima i njihovoj sudbini, bolje od njih samih, a ko god tvrdi drugačije on sigurno poriče jasne ajete iz Kur'ana, makar to zabilježili u crnim „svetim“ knjigama. Šije vjeruju da Muhammed, s.a.v.a., nije bio samo vjerovjesnik i poslanik, već je on bio autoritet i izvor i ishodište svega što je potrebno čovjeku za ovosvjetski i onosvjetski život. I on ne zbori po žudnji svojoj, to samo Objava je koja mu se objavljuje. (En-Nedžm, 3 i 4), „I što vam Poslanik dadne, to uzmite, a što vam zabrani to vi ostavite!“ (El-Hašr, 7.), O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka, i radosnih vijesti navjestitelja, i opominjatelja, i da, s Njegovim dopuštenjem, Allahu pozivaš, i kao bliješteću svjetiljku. (El-Ahzab, 45 i 46), On je Onaj Koji je neukima poslao između njih Poslanika, da ima kazuje Njegove Znake, i da ih očisti, i Knjizi i Mudrosti ih nauči, premda su prije bili u očitoj zabludi. (El-Džumu'e, 2.) i još desetine ajeta koji govore o ulogama Muhammeda, s.a.v.a., u životu čovjeka a koje nemaju veze sa primanjem objave i dostavljanjem iste. Sve uloge Muhammeda, s.a.v.a., se svode na riječ mevla – vjernicima preči od njih samih. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je na dan Gadira po Božijoj zapovijedi odredio Imama Alija, a.s., za mevlu svih vjernika. Hilafet odnosno političko vođstvo je samo jedan mali aspekt dužnosti mevle tj. Imama Alija, a.s.
  5. Koliko je prokleto vrijeme u kojem ljudi bez ikakvog straha od Boga, nesavjesno i čisto iz sektaških strasti, sebi daju za pravo da bez ikakvog znanja, tumače časne i bezgriješne riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.a., i iz svojih haramom napunjenih stomaka sa smjelošću i sa sigurnošću pričaju da „mevla znači prijatelj i sluga“ i tačka! Odnose se prema časnim vjerskim tekstovima kao što se odnose prema krompiru na pijaci! Kroz više od 1400 godine, „najveći“ šejhovi škole kurejšijkih političara nikad nisu mogli dati odgovor na pitanje Gadira i jedini odgovor im je bio da ignoriraju i pokušaju ga sakriti od ljudi, a sad umišljeni nepismenjaci s Balkana kratkim postupkom obeščaćuju i skrnave svetost bezgrješnih riječi objave i hladokrvno kažu: Mevla znači prijatelj i sluga!

 

  • 20 Jula, 2022