Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Share

Sličnost Imama Alija i Isaa, a.s.

Imam Džafer Sadik, a.s. prenosi da je Zapovjednik vjernih rekao:

Zaista je Božiji poslanik, s.a.v.a., pogledao u mene dok sam sjedio sa ashabima kod njega pa mi je rekao:

„O Ali, zaista postoji sličnost između tebe i Isaa, sina Merjemina. Da se ne plašim da će skupina ljudi iz mog ummeta o tebi reći ono što su rekli kršćani o Isau sinu Merjeminom rekao bih o tebi nešto nakon čega ne bi prošao pored skupine ljudi, a da oni ne bi uzimali zemlju ispod tvojih stopala tražeći u njoj berektet i izliječenje.“

Tada su munafici rekli:

„Neće Muhammed biti zadovoljan sve dok ne učini svog amidžića primjerom Isaa, sina Merjemina.“

Tada je spušten ajet:

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili.[1]

[1] Zuhruf, 57.

  • 13 Jula, 2020