Brižnost Imama Ride, a.s.

Autor: Ali Reza Panahijan
Izvor: Kafi, sv. 1, str. 200
Share

Brižnost Imama

Imam Reza, a.s. kaže:

Imam je poput prisnog prijatelja i druga, milostivog i brižnog oca i brata vršnjaka.

Ovdje Imam bira riječi tako da kada kaže da je Imam poput prisnog prijatelja znači da je Imam neko pored koga se osjećamo smireno i kome povjeravamo svoje tajne.

Kada kaže da je poput milostivog i brižnog oca znači da se poput roditelja brine za čovjeka.

Kada kaže da je poput brata vršnjaka znači da nije poput starijeg brata koji će prosipati silu na mlađeg brata, a nije ni poput mlađeg brata koji ga neće razumjeti.

Na drugom mjestu kaže:

Imam je poput dobrostive majke prema svome malom djetetu.

Ne kaže samo poput majke i ne kaže samo prema djetetu. Ističe taj aspekt brižnosti. Majka je brižna i prema odraslom djetetu, ali je posebno brižna prema malom. Moguće je da neke majke razmaze svoju djecu ili da neki očevi budu strogi prema djeci, da im nametnu neke stvari, ali ovdje je Imam precizno opisan. Takav Imam i takvi roditelji zapravo daju priliku djeci i sljedbenicima i daju im podršku da se zdravo razvijaju.

  • 18 Jula, 2020