Duhovno roditeljstvo

Share

Duhovno roditeljstvo

 

Poslanik u jednom hadisu kaže:

»Ja i Ali smo očevi ovog ummeta.«

A Imam Reza, a.s. kaže:

„Zar nije ružno za vas da vas se odriču vaši tjelesni roditelji zbog neposlušnosti, tj. da kažu: ovo nije naše dijete.“

Prisutni su rekli: “Naravno da je ružno.“

Imam je rekao:

„Pa onda se trudite i nastojte da vas se ne odriču vaši duhovni roditelji koji su bolji od tjelesnih i da vas prihvate za  svoju djecu!“

Neposlušnost duhovnom roditelju ogleda se u nepokoravanju njegovim naredbama, izlasku iz okvira slijeđenja i kidanju duhovnih veza sa njim.

Koliko se i do koje mjere se u Kur'anu preporučuje i naređuje dobročinstvo i pokornost roditeljima!

Zato je kazivanje o Jusufu najljepše kur'ansko kazivanje. Ljepota tog kazivanja nije u tome što se jedna hanuma zaljubila u jednog muškarca? Takvih priča ima na pretek.

Ono što kazivanje o hazreti Jusufu čini jedinstvenim i što se teško može shvatiti, jeste to da Jakub, a.s., koji je poslanik i koji je  otac poslanika, bude toliko zaljubljen u Jusufa da oslijepi i izgubi vid plačući za njim! Ta ljubav je na kraju bila toliko snažna da je on osjetio miris Jusufove košulje kada su je ponijeli iz Egipta! Šta radi ta ljubav?

Kada je Jakub prinio Jusufovu košulju na svoje oči vratio mu se vid!

Takav je bio Jakub, a gdje je naš Poslanik i kolika je njegova ljubav prema njegovim sinovima, tj. Imamima?!

 

  • 13 Jula, 2020