Share

Prvi ispit

Od te noći prošlo je deset godina i mnogi ljudi su prihvatili Muhammedov,s.a.v.a, poziv i broj muslimana nije bio više tako mali, ali usprkos njihove brojnosti idolopoklonička mučenja i zlostavljanja njih nisu se smanjivala.

Za vrijeme tih deset godina desili su se različiti događaji: Ebu Talib, Poslanikov dragi amidža preselio je sa Ovog svijeta, Hatidža, Poslanikova, s.a.v.a., vjerna supruga zauvijek je zatvorila svoje oči od Ovog svijeta i izgledalo je da je Poslanik ostao sam u Mekki. Ali je bio jednini koji je u stopu pratio Poslanika i bio mu na ispomoći gdje god je trebalo. Izrastao je u hrabrog, snažnog mladića. Kad su umrli Ebu Talib i Hatidža idolopoklonici su odlučili da uklone Muhammeda i dogovorili su se da jednu noć napadnu njegovu kuću i da ga ubiju. Allah je otkrio Muhammedu, s.a.v.a., njihovu namjeru i naredio mu je da ode iz Mekke u Jesrib.

Bilo je pred akšam, kada je Muhammed, s.a.v.a., rekao Aliju: “Ali, Allah je mi je naredio da napustim Mekku.”

Ali je upitao: “Gdje ćeš ići?”

Odgovorio je: “U Jesrib.”

“Allahov Poslaniče, ako šta treba ti reci ja ću učiniti bilo šta da kažeš.”

“Poglavari Kurejša su se dogovorili da večeras napadnu na moju kuću i da me ubiju, a ti umjesto mene lezi u moju postelju.”

“Hoću, Allahov Poslaniče, ja sam spreman na Njegovom i tvom putu dati i život.”

“Ali, znaš to je i opasno, jer će oni napasti mačevima.”

“Poslaniče, da ja bogdo imam hiljadu duša pa da ih sve dadnem na tvom putu i za tvoju vjeru.”

Muhammed, s.a.v.a., je stavio ruku na Alijevu glavu i rekao mu: “Ali, ti si na Ovom svijetu moj brat, moj nasljednik, prijatelj, drug, a bit ćeš i na Drugom svijetu.”

Muhammed, s.a.v.a., je otišao u Jesrib, a Ali je ostao u Mekki.

Nekoliko dana poslije i Ali, a.s., je namjerio otići za amidžićem u Jesrib. Na putu za Jesrib on nije bio sam, trebao je odvesti i tri žene, tri Fatime: svoju majku, svoju amidžinicu i Fatimu Zehru, Poslanikovu kćer.

  • 26 Maja, 2019