Imam Husejn u riječima Božijeg poslanika

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Imam Husejn u riječima Božijeg poslanika

Čovjek je upitao Abdullaha ibn Omera kakav je propis u vezi s krvi komarca ako dođe do čovjekove odjeće. Abdullah je na to odgovorio: “Pogledajte kako ovaj Iračanin pita za krv komarca, a isti ti Iračani ubili su sina Božijeg poslanika. Sam sam čuo od Božijeg poslanika da kaže:

‘Hasan i Husejn dva su mirisna cvijeta ovoga svijeta.’

‘Husejn je od mene i ja sam od Husejna. Allah voli onoga ko voli Husejna. Husejn je otac Imama.’”

Enes ibn Haris Kahili, koji je kao i njegov otac bio jedan od ashaba Božijeg poslanika kaže da je čuo od Božijeg poslanika kako kaže:

“Zaista ovaj moj sin (tj. Husejn) bit će ubijen na jednom dijelu zemlje Iraka. Ko bude u mogućnosti, treba ga pomoći.”[1]

Godine 60. po Hidžri sve je bilo spremno za događaje koje je Poslanik, s.a.v.a., nagovijestio. Imam Husejn, mir s njime, spremao se za šehadet, ali ne onako kako su neki mislili da je to bilo zbog toga što on nije imao prilike ostati živ i zato što je znao, čak i da se pokori,da će ga opet na neki način ubiti, te je zbog svega toga pristao na šehadet, nemajući drugog izlaza i ne nalazeći puta za život. Nije bilo tako i onaj ko je to rekao i napisao, ko god da jeste, njegove su riječi površne i neutemeljene. Da je stvarno bilo tako, kakvu bi vrijednost imalo djelo Imama Husejna, mir s njime? Zar bi svijet mogao prirediti sve ove preduvjete za ovaj sveti ustanak?

 

[1]Masirul-ahzan, 17.

  • 2 Septembra, 2019