Share

Ispravan odabir

Čovjek je došao kod Imama Hasana, a.s., i uručio mu poklon. Imam, a.s., mu je rekao:
“Šta više voliš, da ti uzvratim poklon koji će vrijediti dvadeset puta više, tj. 20 hiljada drihema ili da ti otvorim vrata znanja kojim ćeš savladati neprijatelja Ehli bejta i time udaljiti zlo koje nanosi slabim ljudima. Ako pravilno odabereš dobit ćeš oboje, a ako ne, samo ono što si odabrao.”
“O sine Božijeg poslanika, da li savladavanje neprijatelja Ehli bejta i izbavljenje nemoćnih ljudi vrijedi dvadeset hiljada drihema?”
“Vrijedi dvadeset miliona puta više od cijeloga svijeta.”
“Pa kako mogu onda odabrati ono što manje vrijedi. Odabirem ono što je vrjednije, tj. znanje kojim ću savladati Božije neprijatelje i kojim ću pomoći tvoje prijatelje.”
Imam Hasan, a.s., je rekao:

“Napravio si dobar odabir.”

Tada ga je Imam, a.s., podučio znanju i poklonio mu dvadeset hiljada drihema.
Čovjek se vratio u svoj grad i savladao neprijatelja Ehli bejta. Kada je ponovo došao kod Imama Hasana Imam, a.s., mu je rekao:
“O Božiji robe, niko nije ubrao veću korist za sebe od tebe i niko nije stekao bolje prijatelje od tebe. Kao prvo stekao si ljubav Božiju, kao drugo ljubav Njegovog Poslanika i Imama Alija, kao treće ljubav Poslanikove porodice, kao četvrto ljubav Bogu bliskih meleka, kao peto ljubav braće u vjeri. U broju vjernika i nevjernika si dobio nešto što je hiljadu puta vrjednije od dunjaluka, pa neka ti je prijatno.”[1]

Pojašnjenje:

Ovo je cijena udahnjivanja života dušama u kur'anskom shvatanju. Međutim, važno je da znamo čime srce postaje živo kako bismo svoju dušu i dušu drugih ljudi oživjeli tim životom. Suprotstavljanjem nefsanskim prohtjevima i borbom sa njima ljudska srca postaju spremna da prihvate Božiju milost i Njegove darove.

[1] Tabarsi, Ihtidžadž, sv. 1, str. 11.; Medžlisi, Biharu-l-envar, sv. 2, str. 8.; Tefsir Askeri, a. s, str. 347.

  • 17 Maja, 2019