Mezarje Ma’la u Mekki

Share

Mezarje Ma’la u Mekki

Udaljenost od Ka'be

Mezarje Ma’la – Gornja mahala, ili Hudžun koje je kod Iranaca poznato kao Ebu Talibovo mezarje, je staro mezarje koje je zbog toga što je u sebi prigrlilo veliki broj istaknutih ljudi od Poslanikovih predaka i ashaba, učenjaka i tabiina, nakon mezarja Baki’a, mjesto kojem muslimani pridaju pažnju i značaj i spada u mjesta koja posjetioci Kabe zijarete.

Ovo mjesto u posljednjim stoljećima poznaju i pod imenom mezarje Beni Hašima. Kamen postavljen na ulazu u mezarje pokazuje da je renovirano 1383, godine po H.

Trenutno, iskopavanjem brda Hudžun ulažu se napori da se granice mezarja prošire u tom smjeru. U prošlosti je ulaz u mezarje bio zabranjen, međutim sada, postoji mogućnost da muškarci uđu u njega.

Ukopani u Ma’lai

Kaže se da je Abdulmuttalib jedna od važnih ličnosti Beni Hašima ukopan u mezarju Hudžun, on je Poslanikov, s.a.v.a., djed. Bio je veoma ugledna ličnost u Mekki koji je među arapima imao veliki utjecaj. Abdulmuttalib je dvije godine vodio brigu i Poslaniku, s.a.v.a. Neka njegova djela su, gotovo sasvim sigurno, preuzeta iz Ibrahimovog sunneta i iz monoteističke religije, među arapima su bila privhaćena i slijeđenja, a islam ih čak potvrđuje. Abdulmuttaliba treba smatrati jednim od onih koji su oživjeli Ibrahimovu vjeru.

Prije uništenja od strane vehabija

Ebu Talib je druga istaknuta ličnost u ovom mezarju, on je Abdulmuttalibov sin a Poslanikov amidža. Pod okriljem prikrivanja svoga uvjerenja pružio je Poslaniku potporu vrijednu svake hvale pred pritiscima idolopoklonika. Nije bio spreman predati Poslanika mušricima ni nakon njihovih prijetnji, proglasivši javno da je on njegov zaštitnik u svim fazama.

Iza Ebu Taliba je ostao veliki broj stihova koji pored dubokog vjerovanja pred čitaocem otkrivaju poetski duh ovog Hašimijskog velikana. Ovi stihovi postoje u njegovom divanu koji je sakupljen i štampan u III stoljeću. Na temelju tačnih povjesnih dokumenata on je bio najveći Poslanikov zaštitnik u godinama mekkanskog pritiska. Ebu Talib je u početku poslanstva slao svoje sinove Alija i Džafera kod Poslanika a on lično do desete godine poslanstva, do kad je bio živ, nikada nije podbacio u pružanju zaštite Poslaniku.

Mezar hazreti Hatidže prije rušenja

Hatidža, s.a. – još jedan je velikan ukopana u ovom mezarju. Bila je požrtvovana i posvećena žena, prva vjernica koja je povjerovala u Muhammedovo, s.a.v.a., poslanstvo.

Cijeli svoj imetak dala je na raspolaganje napretku islama, a naspram pritisaka Kurejša koji su vršili na Poslanika, s.a.v.a., bila je njegov najbolji odlučni pomagatelj. Allahov poslanik, s.a.v.a., se nje uvijek sjećao po dobru, dotle da je izazvao ljubomoru kod nekih svojih supruga, međutim, on se nije suzdržavao od toga da hvali hazreti Hatidžu, s.a.

Treba reći da je na hazreti Hatidžinom mezaru postojalo kube koje su srušili, kao što su srušili kubeta koja su bila na nekim drugim mezarima.

Mjesto uništenog mezarja

O tome da su kubeta izgrađena tačno na mjestima gdje su ukopani Poslanikovi, s.a.v.a., preci postoje dileme, jer prije desetog stoljeća povjesničari Mekke nisu govorili o mjestima mezara ovih velikana u spomenutom mezarju. Međutim na temelju onog što je zabilježeno i knjigama povijesti nema sumnje u to da su oni ukopani u spomenutom mezarju.

Veliki broj šiijskih alima koji su umrli ili su ubijeni u Mekki ukopani su u ovom mezarju. Jedan od njih je i Zejnu-l-abidin Kašani, jedan od restauratora građevine Kabe, 1039. godine po H. Te godine Kaba je bila oštećena prilikom poplave, i ovaj sejjid, duhovno lice, uz pomoć određenog broja ljudi je obnovio.

Glasovita ličnost i šiija i sunija Muhjiddin Lari u dugoj kasidi po imenu Futuhu-l-haremejn spominje neke ličnosti od zahida i sufija koji su ukopani u ovom mezarju. Od njih je šejh Ali Kermani, Hadže Fudajl Ajjad i šejh Ismail Širvani. Lari ukazuje i na mezar Abdullaha bin Zubejra. Hadžadž je objesio Abdullan ibn Zubejra 73. godine po H., pored ovog mezarja. Po riječima Larija Abdullah ibn Omer je također ukopan u ovom mezarju. Po riječima Fakihija, poznatog mekkanskog povjesničara, Omerov sin je ukopan u bašči Hurmanije – mjesto današnje opštine u Mekki – trenutno nikome nije poznato mjesto njegovog mezara. Mansur Abbasi koji je umro u Mekki, ukopan je u ovom mezarju.

  • 17 Maja, 2019