Kaba gori

Autor: Mustafa Kamali
Izvor: Sunce pod kopitama
Share

Kaba gori

Poslije tragičnog događaja “Harre”, Jezidova vojska se uputila prema Mekki kako bi se borila s Abdullahom ibn Zubejrom, koji se odbio pokoriti Jezidu i koji je nastojao uspostaviti vlast.

 

Za vrijeme ovog rata, koji je trajao nekoliko mjeseci, Jezidova vojska je katapultom bacala kamenje i vatru prema Mesdžidu-l-haramu i Ka'bi, koja je od toga izgorjela…

Rat je još trajao kada je stigla vijest o Jezidovoj smrti.[1] Eto takva je bila Jezidova vladavina.

 


[1]El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 8, str. 170; El-Isabe, sv. 6, str. 233; Tarihu-l-Ja'kubi, sv. 2, str. 252; El-Kamil, sv. 4, str. 125.

  • 2 Septembra, 2019