Kad je neko jedinstven on je uvijek jedinstven!

Share

Kad je neko jedinstven on je uvijek jedinstven!

Hizbullah nije država i nema nikakva primanja od države. Mora uvijek biti u pripravnosti zbog stalne prijetnje cionista. Mora stalno raditi na primpremi, obuci, opremanju svojih snaga za rat kojeg će sigurno biti s “Izraelom”. Mora obezbijediti potrebne uvjete za svoje snage angažovane na nekoliko važnih frontova kao što su Palestina, Sirija, Jemen, Irak (…). Hizbullah je pod žestokim sankcijama Amerike, Britanije i još nekih zemalja.

U novonastaloj situaciji nakon pojave Koronavirusa u Libanu, Hizbullah, kao jedna libanska politička stranka, pristupa pružanju podrške državi stavljajući joj sve svoje mogućnosti na raspolaganje, i tako je još jednom pokazao da je jedinstven i bez premca. Hizbullah je pokazao da isto kako je dao najbolje sinove da oslobodi svoju zemlju od cionističke okupacije, u ovakvoj situaciji je također ispred svih.

Sinoć, 25. 3. 2020., sejjid Hašim Safijudin, predsjednik izvršnog odbora Hizbullaha, u trosatnom intervjuu na Tv Al-Manar, je obrazložio Hizbullahov plan za borbu protiv Koronavirusa.

Hizbullahov opsežni plan za suočavanje s Koronom kojeg je najavio sejjid Hašim Safijuddin:

 • Plan Hizbullaha uključuje 1500 ljekara / 3000 medicinskih sestara i medicinskih tehničara / 5000 zdravstvenog osoblja / 15.000 službenika na terenu.
 • Ukupan broj osoblja koji radi na planu je 24.500 ljudi, uključujući ljekare, medicinske radnike i ostale pružatelje logističkih, medicinskih i zdravstvenih usluga.
 • Hizbullah je predvidio plan za najgoru opciju do koje bi moglo doći od Koronavirusa.
 • Plan sadrži operacijsku salu za upravljanje krizom u kojoj je:

1. Specijalizirani tehnički odbor za borbu protiv epidemija

2. Odbor za zdravstvenu upravu

3. Odbor za narodnu i organizacijsku upravu

4. Odbor za saradnju i socijalnu solidarnost

5. Odbor za medije

6. Prosvjetno-odgojni odbor

7. Odbor za praćenje dijaspore

 • Za nekoliko dana, bolnica St. George (koja pripada Hizbullahu) bit će spremna podržati vladine bolnice u primanju zaraženih virusom Corona, nakon što su sve pacijente koji su bili u njoj prebacili u bolnicu Er-Resulu-l-a’zam.
 • Hizbullah priprema mjesta za izolaciju zaraženih koronavirusom i mjesta za izolaciju onih kojima je to potrebno kao što su hoteli i odmarališta u vlasništvu Hizbullaha a stavit će ih na raspolaganje Ministarstvu zdravlja.
 • Hizbullah unajmljuje privatne bolnice koje su bile zatvorene, popravlja ih te ih oprema za upotrebu kao izolacione prostorije ili za liječenje, ukoliko bude dostupna medicinska oprema.
 • Hizbullah je uspostavio centre za medicinsku dijagnostiku, ispitivanje i skrining ozljeda kako bi znao kome treba izolacija a kome treba ograničenje kretanja, kako bi ublažio pritisak na akreditirane bolnice da se obavljaju pregledi dok ove bolnice analiziraju testove i da se na osnovu toga vrši skrining.
 • Hizbullah je opremio 32 medicinska centra u rezervi kako bi se borio protiv koronevirusa širom libanskog teritorija.
 • Hizbullah je podvrgao 15.000 ljudi specijalizovanim, edukativnim i edukacijskim radionicama, a Zdravstvena uprava je stvorila detaljne brošure, i pokrenula specijaliziranu web stranicu.
 • Hizbullah je pripremio 100 specijaliziranih vozila hitne pomoći, a ta vozila su prevezla stotine slučajeva između ozlijeđenih i sumnjivih ljudi, te 25 automobila opremljenih opremom za reanimaciju i umjetno disanje.
 • Hizbullah je formirao komitete u svim selima i naseljima kako bi implementirao razne stvari u kojima im može pomoći. U svim regijama postoji vojska dobrovoljaca (socijalna solidarnost, logistička pomoć …).
 • Određene mogućnosti koje su pripremljene za sljedeći rat s neprijateljem (Izraelom), ali sad ih je angažovao za planiranje rješavanja zdravstvene krize i Korone.
 • Inženjeri Otpora započeli su napore na proizvodnji respiratora u skladu s međunarodnim specifikacijama, i nada se da će doći do pozitivnih rezultata.
 • Hizbullah je tokom tekućeg mjeseca potrošio 3 i po milijarde libanskih funti kao pomoć i logističke mjere, a dobar dio tog iznosa osiguravaju građani u okviru socijalne solidarnosti na koju je pozvao generalni sekretar.
 • Za donacije u Fond socijalne solidarnosti za kontrolu korone i primanja doprinosa putem posebnog računa u Udruženju Al-Qard Al-Hassan, može se uplatiti na broj 814-30.

 

 • 26 Marta, 2020