Kako se u čovjeku budi osjećaj potrebe za šapućućim moljenjem?

Share

Osjećaj potrebe za šapućućim moljenjem je osjećaj koji se budi usljed duhovne zrelosti. Kada čovjek doživi duhovnu zrelost u njemu se budi jedan osjećaj ovisnosti o Bogu, sličan onom osjećaju ovisnosti koji dijete ima prema svojim roditeljima, s tom razlikom što je osjećaj čovjekove ovisnosti o Bogu mnogo jači i praćen je jednom vrstom skrušenosti, osjećaja krivice i poniznosti. Ako se ovaj osjećaj probudi u čovjeku on između sebe i Gospodara vidi udaljenost i prepreke koje želi da ukloni. Te prepreke ga čine onespokojenim. One mogu biti prirodne kao što je dužina života, a moguće je da ih čovjek uoči u sebi samom, kao što najčešće i jesu takve prirode. U principu jedan od lijepih osjećaja koje rob nakon duhovne zrelosti gaji prema svom Gospodaru jeste to da uvijek osjeća krivicu prema Gospodaru. Osjeća da ne može uzvratiti na Njegovo dobročinstvo. Taj osjećaj je veliki duhovni kapital i on otvara vrata za šapućuća moljenja. Kao što prilikom tjelesnog sazrijevanja, tj. u pubertetu, čovjek u određenom trenutku uviđa potrebu da pronađe nekog sabesjednika i prisnog sagovornika i u duhovnom sazrijevanju se javlja ista potreba i na taj način se otvaraju vrata šapućućih moljenja. Dobro bi bilo da ša’banske munadžate učimo sa takvim halom i da tražimo od Gospodara da nam otvori ta vrata. Da osjetimo koliko smo udaljeni od Njega i da podijelimo onaj osjećaj koji je Imam Ali, a.s. imao kad je učio jer će nas to približiti Gospodaru. Imam Ali, a.s. u tim moljenjima kaže: “Bože moj, život svoj provedoh u zanosu nemara prema Tebi i mladost svoju potroših u opijenosti udalješću od Tebe. Bože moj, ne probudih se dok se zavaravah plemenitošću Tvojom i hodah putem srdžbe Tvoje. Bože moj, ja sam rob, sin roba Tvoga, stojim pred Tobom, plemenitost Tvoju koristeći kao put Tebi. Bože moj, ja sam rob i pravdam Ti se zbog bezstidnosti svoje kojom sam se pogledu Tvome suprotstavljao i tražim od Tebe oprost jer je oprost opis plemenitosti Tvoje… Bože moj, podari mi srce puno čežnje koja ga tebi približava, jezik čija iskrenost Tebi uzdiže i pogled čija istinitost Tebi približava.”

  • 17 Maja, 2020