Kurejšijski klanovi protiv Poslanika, s.a.v.a. – 2

Autor: Dr. Ahmed Husejn Jakub
Izvor: El-Muvadžehe me'a Resulallah ve alihi
Share
Kurejšijski klanovi protiv Poslanika, s.a.v.a. – 2

Kurejšijski klanovi su postepeno upotrijebili svaki metod borbe protiv Poslanika, s.a.v.a., njegove porodice i sljedbenika, kako bi spriječili nastanak, razvoj, jačanje i vladanje islama. Iako su sve ove metode kroz historiju bile odraz pasivnosti i nemoći onih koji su se borili protiv pravednih, istinskih oslobodilačkih pokreta, ovi klanovi nisu uzeli pouku, već su ekstremno i neoprezno ponovili greške svih poraženih kroz historiju.

Ismijavanje i ruganje je bio prvi metod. Vidjeli smo da su ovi klanovi, naročito, u paganskoj sredini čije je obilježje bilo gaženje ljudskog dostojanstva, pretjerali u ruganju i ismijavanju s ciljem omalovažavanja i obeščašćivanja novog poziva. Ovdje ćemo ukazati na još dvije njihove metode protiv Poslanika, s.a.v.a., i njegove poslanice.

Poricanje Poslanika od strane kurejšijskih klanova

Kurejšijski klanovi se nisu zadovoljili ruganjem i ismijavanjem Poslanika, s.a.v.a., već su među stanovnicima Mekke i arapskim plemenima širili laž da Muhammed izmišlja tvrdnju o vjerovjesništvu i poslanstvu. Časni Kur’an je zabilježio poricanje Poslanika od strane ovih klanova:

I ako tebe u laž ugone, pa, i oni prije njih u laž su ugonili.[1]

Također:

Ti reci: “Ja sam na Dokazu jasnom od Gospodara moga, dok Ga vi poričete.”[2]

I časni ajet:

Ti reci: “Za moga Gospodara beznačajni ste vi ako nema molbi vaših! A već ste porekli i kazna će vam neodložna biti![3]

Utjecaj ovih glasina na arapska plemena je bio ubitačan, jer su kurejšijski klanovi uživali poseban položaj kod Arapa budući da su bili zaštitnici Časne Kuće, njeni susjedi i službenici, i kao rezultat toga, arapska plemena su mišljenje kurejšijskih klanova smatrali pouzdanim i mnoga od tih plemena su bila uvjerena da Poslanik, s.a.v.a., po pitanju vjerovjesništva i poslanstva laže. Dokaz je to što je Poslanik, s.a.v.a., pozivao mnoga arapska plemena a oni bi govorili: “Tvoja familija i pleme te bolje poznaju, a oni te nisu prihvatili sljediti…!”[4] I stanje je bilo tako sve dok ga Svevišnji Allah nije odveo do jedne skupine iz Jesriba.

 

Pokušaji primamljivanja

U okviru psihološkog rata i pokušaja kurejšijskih klanova da stave pozivatelja u obruč kako bi uništili njegov poziv, vođstvo klanova se uputilo do Ebu Taliba, zaštitnika pozivatelja i poziva i velikana hašimijske porodice i rekli su mu: “Tvoj bratić je obeščastio naše bogove, obezvrijedio naše ideale, proglasio zalutalim naše predke, pa nek već jednom odustane od toga i nek traži od naših imetaka koliko hoće!”

Ebu Talib je upoznao Poslanika, s.a.v.a., sa kurejšijskom ponudom.

Prirodno je da će on to odbiti i rekao je svome amidži: “Doista, Allah me nije poslao radi sakupljanja dunjaluka i gajenja želje za njim, već me je poslao da dostavim Njegovu poruku i povedem ljude prema Njemu.”[5]

Brojne su predaje o tome da je vođstvo Kurejša došlo kod Ebu Taliba i žalilo se na Poslanika, s.a.v.a., i govorilu su: “Ako je bolestan, mi ćemo ga izliječiti, ako želi imetak, sakupit ćemo mu od naših imetaka kako bi on bio najimućniji među nama… pa im je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Tako mi Allaha, kad bi stavili Sunce u moju desnu ruku, a mjesec u lijevu, ne bih odustao od ovog sve dok mi Allah ne da pobjedu ili ne umrem na ovom putu.”[6]

Tako su Kurejšije odustali od neuspješnih pokušaja primamljivanja Poslanika, s.a.v.a.

[1] Fatir, 25.

[2] El-En'am, 57.

[3] El-Furkan, 77.

[4] Et-Tabekatu-l-kubra, sv. 1, str. 17 – 18 i 216.

[5]

[6] El-Gadir, sv. 7, str. 399 – 400.

  • 24 Oktobra, 2019