Na kojem univerzitetu je studirao?

Autor: Šejh Muhammed Rida En-Nu’mani
Izvor: Es-Sejjid eš-šehid Es-Sadr – senevatu-l-mihna ve ejjamu-l-hisar
Share

Na kojem univerzitetu je studirao?

U jednom ljetnom nedžefskom vrelom danu neki starac je popodne pokucao na vrata šehida sejjida Muhammeda Bakira Sadra i nakon što je hadžija Abbas koji je u njegovoj kući pomagao u nekim poslovima kao što je pravljenje čaja ili nabavka za kuću, otvorio vrata, starac je upitao: Je li ovo kuća šejha Muhammeda Bakira Sadra?

Hadžija Abbas: Da.

Upitao je: Mogu li vidjeti uvaženog šejha?

Odgovorio je: Da. Izvolite sjedite, ja ću obavijestiti sejjida i tražiti dozvolu za vas.

Sejjid popodne uprkos vrućini koja je bila iscrpljujuća, nije spavao, već mu je navika bila da klanja podne i ikindiju namaz, potom ruča i nakon toga ide u svojoj biblioteku i do mraka čita ili piše.

To mu je skoro uvijek bila praksa osim u nekim izuzetnim prilikama, a hadžija Abbas je to znao, pa otišao je do biblioteke i obavijestio sejjida da jedan gost iz Egipta traži da ga vidi. Sejjid se složio i dozvolio da on uđe. To je bila prva posjeta ovog Egipćana i nije ga prije vidio.

Niko nije znao da je posjetilac zapravo dr. Mahmud Ševki El-Fendžeri, iako se prije toga više puta dopisivao sa šehid Sadrom i svojim pismima stalno izražavo svoje oduševljenje djelima šehida Sadra Iktisaduna i Felsefetuna. Ovi pisma su sadržala vrhunske pohvale i hvalospjeve.

Dr. El-Fendžeri se popeo na sprat gdje je biblioteka ajetullaha Sadra, a sejjid je po običaju sjedio u ćošku. To je bilo iznenađenje. Dr. El-Fendžeri nije mogao vjerovati svojim očima ono što je vidio. Zar je ovaj skromni i jednostavni čovjek koji živi u porodičnom greblju, kako je to uobičajno u Nedžefu, taj čovjek kojeg je upoznao preko Iktisaduna i Felsefetuna!? Je li stvarno ovo Sadr, koji sjedi ovako skromno u jednoj vrlo skromnoj bibiloteci? Sumnje u ono što je vidio su ga iznutra pritiskale, pa je zastao na vratima sobe i sav zbunjen, zaboravivši čak i da se pozdravi, počeo je ovako:

„Tako vam Allaha, jeste li vi šejh Muhammed Bakir Es-Sadr?“

Sejjid je lijepim osmjehom na licu odgovorio: „Da. Izvolite unutra. Dobro ste došli!“

El-Fendžeri: “Nije moguće!” I ponovio je svoje pitanje drugi i treći put i dobio je isti odgovor. I želio je da potpuno izađe iz svoje sumnje pa reče: “Jeste li vi šejh Es-Sadr autor knjige Iktisaduna i knjige Felsefetuna?”

Sejjid je rekao: “Da. Izvolite unutra!”

Tad je ušao dr. El-Fendžeri u biblioteku pozdravljajući sejjida najljepšim riječima i izrazima, a šehid Sadr, a.r., mu uzvratio još ljepšim riječima. Čovjek se smirio i postao je siguran da je ovaj čovjek ispred njega upravo onaj Sadr kojeg je silno želio susresti. Tu je rekao sejjidu: “Ja sam pozvan na jednu konferenciju u Bagdadu koju organizira iračka vlast i u avionu sam razmišljao da iskoristim ovu jedinu priliku i da vas vidim, i razmišljao sam da ne znam koliko ću morati čekati da dobijem termin za susret s vama i da li je uopće moguće da dobijem takav termin, ali nije mi bilo ni zamislivo da dođem u Nedžef i da vas ovako jednostavno u desetak minuta susretnem.

Tad mu je ajetullah Sadr govorio o životu studenata i uleme u Nedžefu i o skromnosti i jednostavnosti tog života i isposništvu i suztezanju od raskoša i da je on jedan od tih studenata i takav je i njihov život.

Potom je dr. El-Fendžeri želio znati o naučnom statutu sejjida i o njegovom studiju, pa reče: “Uvaženi Šejh, vaše knjige su vrhunska djela po dubini, naučnoj preciznosti i misaonom sadržaju i oduševile su i mene i veliki broj mojih prijatelja koji su profesori, a jedan od njih je francuski mislilac Rogere Garaudy koji je vrlo željan da vas posjeti. Gdje ste studirali, na kojim od svjetskih univerziteta?

Sejjid ajetullah Sadr je rekao: Nisam studirao ni na jednom od univerziteta, ni u Iraku niti van Iraka, čak nisam ni izlazio iz Iraka osim dva puta jednom sam išao na hadž, a jednom u Liban radi posjete rodbini.

Dr. El-Fendžeri: Onda gdje ste studirali?

Sejjid: Po džamijama, studenti i ulema ovdje u Nedžefu uče u džamijama.

Dr. El-Fendžeri koji je bio šokiran i zbunjen, rekao: “Tako mi Allaha, džamije u Nedžefu su bolje od svih europskih univerziteta.” I možda je rekao: hiljadu puta bolje europskih univerziteta.

Potom je rekao: “Upoznao sam svog prijatelja francuskog mislioca Rogera Garaudya sa sadržajem vaših knjiga i dao sam mu neku sliku vaših ideja i mišljenja u vašim knjigama Iktisaduna i Felsefetuna, pa je on jako oduševljen i želi da vas vidi i da se upozna s vama, a ima on svoje i primjedbe i pitanja o nekim od vaših mišljenja. Možemo li za to odrediti neki termin?

Sejjid mu reče: “Kao što vidite, vrata su otvorena, kad god on voli ili mu se ukaže prilika, dobro je došao.”

Dr. El-Fendžeri: “Prenijet ću mu vaš odgovor.”

Zatim je dr. El-Fendžeri predložio sejjidu da pokuša da se prevodi njegova knjiga El-Ususu-l-mentikijja li-l-istikra i rekao je: “Prevedite ovu knjigu na engleski jezik, nek prevod bude precizan, i ona će izazvati revoluciju u Europi.” I predložio da dr. Zekijj Nedžib Mahmud uradi prevod. Također je tražio da se prevode ostale knjige šehida Sadra i naglasio da ako se te knjige prevedu, one će naći dostojno mjesto u Europi koja ništa ne zna o islamskim mislima na nivou ovih knjiga.

Dr. Mahmud Ševki El-Fendžeri je egipatski doktor medicine, pisac i islamski mislilac i jedan od pozivatelja u obnavljanje islamskog nasljeđa.

Apsolutno najveći filozof XX stoljeća:Šehid ajetullah Sadr uzor iskrenosti:

  • 10 Aprila, 2019