Neophodnost cijenjenja životnog vijeka

Autor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi
Izvor: Savjeti Božijeg poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a.
Share

Neophodnost cijenjenja životnog vijeka

“O Ebu Zerre, prema svom životu budi škrtiji nego što si sa svojim dirhemom i dinarom.”

Ako je neko velikim trudom i zalaganjem uspio doći u posjed novca, da li ga tek tako daje drugima na raspolaganje? Zbog toga što je uložio puno truda da bi stekao novac, ne ispušta ga tek tako i zna ga cijeniti. Nasuprot tome, moguće je da bez osjećanja neke štete sahate svoga života provede na putu zablude. Drugačije rečeno, moguće je da budemo škrti u pogledu trošenja svog imetka, ali da u trošenju svog životnog vijeka ne budemo škrti, s tim da se vrijednost imetka ne može uporediti sa vrijednošću životnog vijeka.

Kada je nekom život u opasnosti, spreman je potrošiti nekoliko puta više nego što mu imetak vrijedi samo da ostane živ. Pretpostavimo da su svi rudnici zlata, srebra i brilijanata, i izvori nafte na svijetu u vlasništvu jednog čovjeka i da mu se kaže: Da bi ostao živ, trebaš sav svoj imetak dati. Zar on ne bi dao sav svoj imetak?

Čovjek bogatstva Ovog svijeta želi za svoju korist, ali ako ne bi bio živ – kakve bi koristi mogao imati od toga? Prema tome, njegov životni vijek vredniji je od svih bogatstava Ovog svijeta. Zašto, onda, ovo skupocjeno bogatstvo tek tako ispušta iz ruku? Ne samo da ga olahko ispušta, već nekad njim za sebe kupuje vječnu patnju. Ako rasipanje dirhema i dinara nije pametan posao, da li je uzaludno trošenje životnog vijeka na putu brzo prolazećih želja pametno?!

Ovaj skupocjeni kapital ne dajte jeftino i olahko na raspolaganje prijateljima, poznanicima, ženi i djeci. Ne trošite ga na prazne stvari da biste udovoljili drugima, a ne dao Bog tek da ga trošite na putu neposlušnosti i grijeha. A ako čovjek bude zarad Božijeg zadovoljstva svoj život koristio na putu činjenja drugih sretnim, da bi usrećio ženu, djecu i brata vjernika, ne samo da nije svoj život uzalud potrošio, već je na taj način zauzvrat priskrbio Božije zadovoljstvo, koje je vrednije od čitavog svijeta. U svakom slučaju, nije pametno život, čiji je svaki tren vredniji od čitavog svijeta, trošiti radi zabavljanja i po želji ovog ili onog, jer se u tom slučaju on olahko ispušta iz ruku.

 

 

 

  • 6 Novembra, 2019