Scroll to top
Podijeli

Nikad nije rasrdila Poslanika11. Maja 2019.

Nikad nije rasrdila Poslanika

Čudna kuća! Hatidža, kći Huvejlidova, živjela je s Poslanikom, s.a.v.a., 15 godina prije dolaska Objave i poslanstva. Tad nije postojala određena vjera, ni zapovijedi, ni upute, ni objave, ali se u ovoj kući spominjao Allah i vladala je potpuna čistoća. Nije se čulo da je naša prvakinja Hatidža ikad rasrdila Božijeg Poslanika ili da je između njih došlo do prepirki! Takav uspjeh nije imala niti jedna žena u Postojanju. Nijedna žena na svijetu nije mogla biti ovakva. Jesmo li ikad čuli da između neke žene i njenog muža nikad nije došlo ni do kakve prepirke, pa makar neznatne? Ovo je najveća lekcija iz života naše prvakinje Hatidže koju žene trebaju naučiti.

Gospođa Hatidža trpjela je i podnosila mnoge probleme, ali Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikad kod nje nije vidio ništa osim ono što mu je izazivalo zadovoljstvo, radost i sreću.

Neka je slavljen Onaj Koji ju je učinio takvom! Ko ju je angažovao da bude takva? Zbilja, Allah je Onaj koji ju je angažovao u službi Poslaniku!

Što se tiče drugih Poslanikovih, s.a.v.a., supruga, njih devet, koje su došle poslije naše prvakinje Hatidže – između njih i Poslanika dešavale su se neugodnosti, sukobi i znale su ga rasrditi. Božiji Poslanik, s.a.v.a., bio se toliko rasrdio na njih da im je u jednom trenutku dao da odaberu: razvod ili da se poprave. O Vjerovjesniče! Ženama svojim ti reci: „Ako vi žudite za Životom ovosvjetskim i sjajem njegovim, tad se odlučite vi: otpremninu ću vam dati i lijepim puštanjem ću vas pustiti.“  Međutim, nije se čulo niti je igdje spomenuto da je naša prvakinja Hatidža ikad, ijednom, Poslaniku povrijedila osjećaje, ili ga uvrijedila, ili da je među njima došlo do neke prepirke! Čak ni prije poslanstva, prije nego što je uopće došla Objava ili vjera! Nema sumnje da je ovo mu’džiza i da je to Božiji odabir!

Poslaniku dostojna supruga (Muhammad As-Saqqaf)

Post a Comment

Povezani članci