Scroll to top
Podijeli

Odlike hazreti Hatidže, s.a.


Autor teksta: Fevzi Al Sejf

11. Maja 2019.

Odlike hazreti Hatidže, s.a.

Hatidža iz plemena Kurejš imala je brojne vrline. Kao prvo, bila je izuzetno lijepa. Poznato je da je bila vrlo ugodne vanjštine. Bez sumnje, ljepota je odlika žene. Svakako, ljepota sama po sebi, ako je ne prate moral ili pobožnost, nije od koristi, ali sama ljepota je prednost, posebno kad se udruži s duhovnim vrlinama. O hazreti Hatidži se pripovijeda da je bila najljepša žena u Kurejšu. Ovo je jedna od njenih odlika.

Druga odlika je ta da je bila vrlo imućna u plemenu Kurejš, ne samo među ženama – jer, možda će neko, kad ovo čuje, pomisliti da je Hatidža bila najimućnija samo među kurejšijskim ženama – nego se Hatidža može ubrojati među najimućnije na nivou cijelog kurejšijskog društva. Neki su pisci navodili određene podatke, i ja smatram da su pretjerali, ali se ipak otkriva jedna činjenica: Hatidžina imućnost.

Treća vrlina je njen izuzetan stepen moralne discipline, takav da je među Kurejšijama postala poznata pod imenom Et-Tahire – Čista! Ovo je vrlo zanimljivo. Naime, pojmovi čistote i morala postali su bliski i jasni tek nakon dolaska islama, nakon poslanstva, po dolasku kur’anskih ajeta, propisa i zakona. U časnom Kur’anu govori se o čistoći i čišćenju, u vjerskim propisima govori se o čistoći i čišćenju, kako duhovnom tako i fizičkom. Ali u Kurejšu, ova kultura prije islama nije bila dominantna i raširena pa da se npr. taj i taj smatra čistim. A Hatidža je dobila nadimak Et-Tahira – Čista prije Poslanikovog poslanstva, prije udaje za njega, u vrijeme paganstva. To je vrlo zanimljivo. Mlada, lijepa, bogata žena, u društvu koje nije sklono čestitosti, umjesto da ide za raskalašenosti, provodima… kako se to obično dešava s imućnim, lijepim i mladim ljudima, jer su mladost, neokupiranost obavezama… vrlo često povod da se čovjek pokvari; umjesto toga, ona je postupala tako da su je među Kurejšijama prepoznavali kao Et-Tahiru – Čistu. Ovo je nešto vrlo izuzetno!

Posljednja stvar je to da iz svega što je napisano o njoj možemo zaključiti da je bila na stepenu savršenstva razuma. Preneseno je od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: „Mnogi muškarci su se usavršili, a od žena njih četiri…“ Jedna od njih je Hatidža.

Savršenstvo uma muškaraca očitovalo se u mnogim slučajevima – poslanici, njihovi nasljednici, bogougodnici… ali s obzirom na to da su kod žena često emocije i osjećanja dominantna, a to zahtijeva i sama uloga žene, ponekad ih te dominacije emocija sprječavaju da postignu stepen savršenstva uma. Ipak, neke su žene dostigle taj stepen – hadis ih je nabrojao četiri, a jedna od njih je Hatidža.

Dakle, nalazimo se pred ženom koja posjeduje vrline i odlike kao što su ljepota, bogatstvo, savršenstvo uma i unutrašnja čistota.

Ova gospođa, Hatidža – u Božijem znanju trebala je postati supruga Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Odlike hazreti Hatidže, s.a. (Fevzi Al-Sejf)

Post a Comment

Povezani članci