Ovaj i Onaj svijet

Autor: Murteza Mutahari
Izvor: Čovjek i vjerovanje - Monoteistički svjetonazor
Share

Ovaj i Onaj svijet

Još jedan u nizu stubova islamskog svjetonazora jeste podjela svijeta na Ovaj i Onaj svijet. Ono što smo prethodno govorili o nazivima gajb (nevidljivi svijet) i šehadet (vidljivi svijet) ticalo se svijeta koji prethodi Ovome svijetu, koji je graditelj i upravitelj Ovoga svijeta. Iako je, iz jednog ugla gledano, Onaj svijet skriveni svijet, a Ovaj svijet svijet očitog, budući da Onaj svijet dolazi nakon Ovoga i da je to svijet kojem se čovjek vraća, to pitanje se može obraditi u posebnoj cjelini. Svijet nevidljivog je svijet iz kojeg smo došli, Ahiret je svijet u koji idemo. Ovo je smisao riječi Imama Alija, a.s., kada kaže:

رحم الله امرءً علم من أین و فی أین و الی أین

“Allah se smilovao čovjeku koji zna odakle je, gdje je i kuda ide.”

On nije rekao: “Neka se Bog smiluje onome ko zna od čega je, u čemu je i odakle će ponovo doći.” Da je tako, rekli bismo da se misli na pitanje od čega smo stvoreni. Od zemlje. U što ćemo otići? U zemlju. Iz čega ćemo (ponovo) biti oživljeni? Iz zemlje. Da je tako rekao, to bi bilo aludiranje na ovaj kur'anski ajet:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

Od Zemlje vas stvaramo i u nju ćemo vas vratiti i iz nje vas po drugi put izvesti.[1]

Međutim, riječi hazreti Alija ovdje upućuju na druge kur'anske ajete, koji imaju dublje značenje. Iz kojeg svijeta smo došli? U kojem svijetu jesmo? Prema kojem svijetu idemo?

I Dunjaluk i Ahiret, kao i skriveni i očiti svijet (gajb i šehadet), prema islamskom svjetonazoru su dva apsolutna, a ne relativna pojma, ili kur'anskim riječima: svaki od njih je jedan zaseban svijet. Ono što je relativno jesu dunjalučka i ahiretska djela. Znači, ako jedno djelo bude učinjeno s ciljem udovoljavanja nefsu, onda je dunjalučko djelo, a katkad isto djelo bude zbog Boga i na putu Njegovog zadovoljstva – i ahiretsko je djelo. Poslije ćemo pod naslovom Vječni život odnosno Ahiretski život podrobno raspravljati o Dunjaluku i Ahiretu.

 


[1] Ta-ha, 55.

  • 10 Decembra, 2019