Scroll to top
Podijeli

Oznaka: ali ibn husejn

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife Već smo spomenuli da su se muslimani u vrijeme Imama Sedždžada, s.a., susreli sa dvije velike opasnosti izvan političkog i vojnog domena,…

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje – Ona očituje potpuno oslobađanje od svijeta materije i potpunu posvećenost Allahu, neka je slavljen, te držanje do Njega,…

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje Časni Kur’an je imao za cilj podstaknuti veliku intelektualnu revoluciju. Prvi ajeti su nagovještavali ogromne…

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu   Učenjaci, fekihi i historičari koji su bili njegovi suvremenici izrazli su utiske o njegovoj…

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin Imam Ali ibn Husejn, a.s., se istakao na naučnom polju kao poglavar vjere, svjetiljka znanja, autoritet u…

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama Sredina i časna porodica Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin je četvrti po redu od imama Ehli bejta, a.s. Njegov djed…

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor

Poslanikova porodica stiže na dvor Nakon što su zarobljenici stigli u Šam, Jezid je upriličio skup na kojeg je pozvao velikane. Kada su došli i čestitali mu…

Sahifa i islamska duhovnost

Sahifa i islamska duhovnost

Sahifa i islamska duhovnost   Nije mali broj onih koji na jedan prilično stereotipan način smatraju da ’istinski islam’ leži u jednostavnosti, strogosti,…

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova

Sahifa, potpuna knjiga Sedžadova Naziv Al-Sahifa al-Sedžadija prosto znači “Sedžadova knjiga“. Al-Sedžad je jedno od imena imama Zejnul Abidina, a.s.,…

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola

Sahifa sedžadija sveobuhvatna škola   Predgovor Es-Sahifetu-l-kamiletu-s-sedždžadijje od šehida Sadra U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog Sva hvala pripada…