Periodi života Imama Mudžtebe

Share

Periodi života Imama Mudžtebe

Imam Hasan, a.s., je nakon pogibije oca, Imama Alija, a.s., 21. ramazana 40. god. po Hidžri preuzeo položaj imameta i vođstva, a tada je imao trideset i sedam godina. Od svojih trideset sedam godina časnog života, više od sedam godina je proveo uz Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i preko trideset godina, cijeli period očevog imameta, uz svog oca. U tih trideset godina bio je i savremenik vlasti sve trojice prvih halifa i aktivno učestvovao u upravljanju u vrijeme Zapovjednika vjernika, Imama Alija ibn Ebu Taliba.

Nakon oca nastavio je nositi baklju Božanskog vođstva do 28. ili 27. safera 50. god. po Hidžri, kada je imao četrdeset i osam godina.[1]

Dakle, život ovog velikog Imama dijeli se na dva glavna perioda.

1. period: život prije njegovog vođstva, a ovaj period se dijeli na tri etape:

1. etapa: njegov život u vrijeme njegovog djeda, Allahovog Poslanika,

2. etapa: njegov život u vrijeme Ebu Bekra, Omera i Osmana i

3. etapa: njegov život u vrijeme vlasti njegovog oca, Zapovjednika vjernika, Alija ibn Ebu Taliba.

2. period: njegov život poslije pogibije njegovog oca, a to je doba njegovog imameta i vođstva. Ovaj period se dijeli na dvije posebne etape:

1. etapa: od dobijanja prisege za hilafet do primirja i

2. etapa: nakon primirja s Muavijom do pogibije.

Mi ćemo analizirati prve tri etape u trećem poglavlju druge glave, a istraživanje o drugom periodu obavit ćemo u posebnoj glavi, i to nakon što ćemo dovoljno razjasniti prirodu doba njegovog života sa svim karakteristikama i svojstvima da bismo mogli donijeti realne i logične zaključke o ispravnosti stavova Imama Hasana prije primirja i poslije njega i da bismo mogli vidjeti sve što je ostvario ovaj jedinstveni Imam, izdržljivi i hrabri vođa, te da shvatimo kako je uspio izvršiti svoju veliku ulogu u najopasnijoj od svih etapa naše islamske historije svojim odgovornim stavovima i principijelnim potezima i kako je uspio postići ciljeve misije koje je Allah stavio pred njega kao bezgrešnog Imama od kojeg se traži ostvarivanje velikih ciljeva islamske poslanice.


[1] El-Iršad, sv. 1, str. 15.

  • 7 Aprila, 2023