Pijaca

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pijaca

Korenje pijace

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pijaca je kuća zaborava i nemara. Ko u njoj jednom kaže ‘subhanallah’, Allah mu za to upisuje milion dobrih djela.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim, u pismu Harisu El-Hemdaniju: “Čuvaj se sjedenja po trgovištima jer su ona sastajališta šejtana i mjesta smutnji.”[2]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Najgora mjesta na Zemlji su pijace. Pijaca je mjesto šejtanovo. On jutrom na njoj razvija svoju zastavu, postavlja svoje prijestolje i razašilje svoju djecu onima koji zakidaju u vaganju, zakidaju u mjerenju platna i lažu o svojoj robi. On kaže svojoj djeci: ‘Držite se čovjeka kojem je otac umro (Adem), dok je vaš otac živ (Iblis).’ Iblis dolazi na pijacu sa prvim čovjekom koji dolazi na nju i vraća se sa posljednjim čovjekom koji je napušta.”[3]

Savjet Imama Alija onima na pijaci

1. Ebu Seid: “Ali bi dolazio na pijacu i govorio: ‘O trgovci! Bojte se Allaha! Izbjegavajte zaklinjanje, jer zaklinjanje ubrzava prodaju robe, ali uništava blagoslov. Zaista su trgovci nečasni, osim onih koji postupaju po pravdi. Neka je mir s vama!’ Ponovo bi dolazio nakon nekoliko dana i držao isti govor, pa kada bi stigao govorili bi: ‘Došao je čovjek sa velikim stomakom,’ a on bi govorio: ‘Donji dio je hrana, a gornji je znanje.’”[4]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 9330.

[2] Nehdžu-l-belaga, pismo 69.

[3] El-Bihar, 84/11/87.

[4] Isto, 103/102/44.

  • 26 Novembra, 2022