A one žene, čijeg se neposluha pribojavate, vi savjetujte, pa se potom i u postelji od njih rastavite, pa ih i udarite! A kad vam poslušne budu, tada protiv njih koraka nikakva ne poduzimajte. Allah je zbilja uzvišen i velikEn-Nisa’, 34.

Šta se podrazumjeva pod ovim ,,udaranjem” koje je spomenuto u ajetu? Da li muž zaista može fizički udarati suprugu ili se ovo odnosi na nešto drugo? Svako dobro, selam.