Selam. Veoma sam zadovoljan, i zahvalan sam vam na prethodnom odgovoru, podijelio sam ga sa prijateljima. Imam još nekoliko pitanja vezana za Kur'an Časni.

1. Kako sljedbenici Ehli Bejta tumače ajet: ,,Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama…” (Tevba, 100)? Šiije ne vjeruju da su svi muhadžiri i ensarije pravedni, što potvrđuje 101. ajet sure Tevbe. Dakle zanima me, ko su muhadžiri i ensarije koji se spominju u 100-tom ajetu sure Tevbe, sa kojima je Allah, s.w.t., zadovoljan prema tumačenju škole Ehli Bejta?

2. Kako sljedbenici Ehli Bejta tumače ajet: ,,Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vijernost zakleli…” (Feth, 18)? Jedan sljedbenik Emevijske škole mi je jednom rekao: ,,Zar ima ikakva smetnja u tome što se hazreti Fatima naljutila na Ebu Kuhafinog sina, kada je Allah s njim zadovoljan?” i naveo mi je ovaj ajet. A naravno da postoji smetnja jer se Allah s.w.t. ljuti zbog njene ljutnje.

3. Koji ajeti su objavljeni zbog potvore na Poslanikovu, s.a.v.a., suprugu Mariju, pa ih je Aiša sebi pripisala, što ste spomenuli na kraju prethodnog odgovora, da li je u Kur'anu objavljen ijedan ajet koji brani Aišu, kao što to govore braća Ehli sunnet?