Možete li objasniti na koji način je hazreti Fatima, s.a. povezana sa noći Kadra?

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين

Selam alejkum.

Poštovani brate, hvala vam na javljanju.

Pitali ste o vezi između hazreti Fatime, s.a., i noći Kadra. To je vrlo lijepo pitanje.

Veza između hazreti Fatime, s.a., i noći Kadra je spomenuta u predajama od Imama Ehli bejta, a.s. U jednoj predaji koja se prenosi od Imama Kazima, a.s., je rečeno da je neki kršćanin upitao Imama Kazima, a.s., o batinskom značenju ajeta s početka časne sure Ed-Duhan: Ha, Mim wel-kitabil-mubin … Tako Nam Knjige koja je jasna, spustili smo je u noći koja je blagoslovljena – Mi upozoravamo, doista. U toj noći se svaka mudra stvar odvaja!

Imam, a.s., je rekao: „Što se tiče Ha-Mima, to je Muhammed, s.a.v.a., a jasna knjiga je Zapovjednik vjernika, a.s., a što se tiče Noći, pa to je Fatima, a.s., a što se tiče ‘U toj noći se svaka mudra stvar odvaja‘, pa to znači da od nje dolazi mnogo dobro!“

Kako je hazreti Fatima, s.a., noć Kadra?

U drugoj predaji o ajetima iz časne sure El-Kadr koju je zabilježio Furat El-Kufi u svom tefsiru od Imama Sadika, a.s., stoji: „Allah je rekao: ‘Mi smo je spustili u noći Kadra‘, noć znači Fatima, a Kadr znači Allah, pa onaj koji spozna Fatimu kako i dostoji, on je stigao do zbilje Kadra. Doista, Fatima je nazvana Fatimom zbog toga što su ljudi „odbijeni“ da je spoznaju.“

Kao što vidimo u ove dvije predaje se ukazuje na više stvari koje hazreti Fatimu, s.a., povezuju s noću Kadra:

  1. Kao što je noć Kadra vremenski prostor za spuštanja časnog Kur'ana koji je konačna uputa i staza sreće za čovjeka, hazreti Fatima, s.a., je ishodište jedanaest Božijih dokaza – časnih Imama koji su partneri časnog Kur'ana, po časnom hadisu Es-Sekalejn, i oni su Kur'an koji govori i očitovanje učenja časnog Kur'ana i imaju istu ulogu u uputi ljudi kao i časni Kur'an.
  2. Stići do zbilje noći Kadra je ljudima izuzetno teško i nedokučivo i zahtjeva nevjerovatno mnogo truda i zalaganja da bi čovjek doživio zbilju noći Kadra, isto tako je vrlo teško spoznati zbilju hazreti Fatime, s.a., jer ljudi su, kako je rečeno u predaji, nemoćni u tome da je spoznaju.
  3. Noć Kadra je vrlo kratak vremenski period, ali nevjerovatno uzvišen i dragocjen sa neograničenim dobrom i hazreti Fatima, s.a., je vrlo kratko živjela, ali je bila izvor i put neograničenog dobra.
  4. Noć Kadra se završava u zoru koja je početak nove sudbine za ljude, a hazreti Fatimina, s.a., ličnost završava u zoru zuhura koja je sudbina čovječanstva.
  5. Noć Kadra je noć silaženja meleka, kako je rečeno u časnoj suri El-Kadr, a hazreti Fatima, s.a., je također adresa gdje meleki silaze i razgovaraju s njom, po hadisima Imama Ehli bejta, a.s.

Ovo je jedna razina objašnjenja, a velikani su dali objašnjenje i na višoj razini koje, da bi se pravilno shvatilo, ima potrebu za poznavanjem brojnih premisa.

Molimo Allaha da vas čuva i da vam podari sve najbolje.

Selam alejkum.