Selamun aljekum, kako tumačiti ajet: ,,A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (7:188)

Zar Polsanik, s.a.v.a., i Imami, a.s., nisu poznavali tajne shodno našem vjerovanju? Npr. kada je Imamu Musa Kazimu, a.s., data zatrovana hurma, Harun je ubjeđivao ljude da je on zdrav, a Imam je rekao: “Laže! Upravo sada sam otrovan i neću živjeti više od dva-tri dana.” dakle Imam je znao da je otrovan.