Položaj Imama Hasana, a.s., kod islamskih učenjaka i historičara

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 4
Share

Položaj Imama Hasana, a.s., kod islamskih učenjaka i historičara

Hafiz Ebu Nu'ajm el-Isbehani, jedan od velikana 5. hidžretskog stoljeća, rekao je o Imamu Hasanu Mudžtebi: „Poglavar je mladića Dženneta, mirotvorac među rodbinom i prijateljima, sličan Allahovom Poslaniku i miljeniku, potomak upute, saveznik dostojnika bogobojaznosti, peti od petero pod ogrtačem, sin Prvakinje svih žena, Hasan ibn Ali Ebu Talib, neka je Allah zadovoljan s njim.“[1]

Ibn Abdul-Berr o njemu je rekao: „Nema višeg u poglavarstvu od onoga kojeg je Allahov Poslanik nazvao poglavarom. On, neka mu se Allah smiluje, bio je blag, strpljiv i krepostan. Njegova strpljivost i vrline su ga dovele do toga da ostavi vlast i dunjaluk radi želje za onim što je kod Uzvišenog Allaha. On je govorio: ‘Tako mi Allaha, otkako sam svjestan onoga što mi koristi i onoga što mi šteti, nisam poželio da preuzmem vlast nad Muhammedovim ummetom po cijenu da se zbog toga prolije kap krvi.’“[2]

Hafiz ibn Kesir ed-Dimeški o njemu je rekao: „Ebu Bekr ga je uvažavao, cijenio, poštovao, volio i govorio mu: ‘Život bih za tebe dao.’ Tako se ponašao i Omer. Ibn Abbas je držao konja Hasanu i Husejnu kada su htjeli uzjahati i to je smatrao Božijom blagodati za sebe. Kada bi njih dvojica činili tavaf oko Kabe, izgledalo je kao da će je ljudi od velike navale prema njima umalo srušiti.“[3]

Hafiz ibn Asakir eš-Šafe'i o njemu je rekao: „On je unuk Allahovog Poslanika, njegov mirisni cvijet i jedan od dva poglavara mladića stanovnika Dženneta…“[4]

Hafiz es-Sujuti o njemu je rekao: „Unuk Allahovog Poslanika, njegov mirisni cvijet i posljednji halifa po njegovom naglašavanju… i on je peti od petero pod ogrtačem…“[5]

Od Muhammeda ibn Ishaka je preneseno: „Nakon Božijeg Poslanika niko nije postigao čast koju je postigao Imam Hasan.[6] Prostirali su prostirku za njega pred njegovom kućom pa, kada bi izašao i sjeo, zatvorio bi se put. Niko od Božijih stvorenja ne bi tuda prolazio iz poštovanja prema njemu. Kada bi to vidio, ustao bi i ušao u kuću i narod bi tada prolazio. Vidio sam ga na putu prema Mekki kako ide pješice. Niko ga nije vidio, a da nije sišao i nastavio pješice. Čak sam vidio Sa'da ibn Ebu Vekasa kako ide pješke.“[7]

Muhammed ibn Talha eš-Šafe'i je rekao: „Svevišnji Allah ga je bio opskrbio pronicljivom prirodom da razjasni i pronađe uporište za ono što ga je pogađalo, podario mu ispravan pogled da ispravlja greške pravilima vjere i njenim temeljima i odlikovao ga osobinom razvijanja ćudi koja mu je pružila razne oblike znanja i značenja.“[8]

Sibt ibn Dževzi je rekao o njemu: „Bio je jedan od velikana darežljivih. Imao je oštar um. Allahov Poslanik ga je neizmjerno volio.“[9]

Ibnul-Esir o njemu je rekao: „On je poglavar mladića stanovnika Dženneta, mirisni cvijet Poslanikov i njemu sličan. Poslanik mu je nadjenuo ime Hasan… on je peti od petero pod ogrtačem.“[10]

 

[1] Ahbaru Isbehan, sv. 1, str. 44.

[2] El-Isti'ab, sv. 1, str. 385. Ostavljanje vlasti nije strpljivost i bogobojaznost ako preuzimanje vlasti može biti radi uspostavljanja Božijih propisa na zemlji; Imam Hasan je odustao od vlasti jer su u tim uslovima njegove šerijatske odgovornosti tako zahtijevale (op. a.).

[3] El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 8, str. 37.

[4] Muhteseru tarihe Dimešk, sv. 7, str. 7.

[5] Tarihul-hulefa, 73.

[6] Vidi: Ibn Šehr Ašub, El-Menakib, sv. 2, str. 148.

[7] El-Hasanu el-Mudžteba, 139, preuzeto iz Ibn Šehr Ašub, El-Menakib, sv. 2, str. 148.

[8] Metalibus-suul, str. 65.

[9] Tezkitretul-havas, str. 111.

[10] Usdul-gabe, sv. 2, str. 9.

  • 18 Aprila, 2022