San imama Husejna uoči Ašure

Autor: Muhammed Sadik Nedžmi
Izvor: Vječna poruka
Share

San imama Husejna uoči Ašure

U knijzi Nefesu-l-mahmum prenosi se od rahmetli šejh Saduka da je u posljednjim satima uoči Ašure imam Husejn nakratko zaspao i kada se probudio, rekao svojim ashabima:

“U snu sam vidio kako me nekoliko pasa žestoko napada. Među njima je bio jedan šareni koji je bio najljući. Ovaj san pokazuje da među ovim ljudima ima jedan zaražen leprom i on će biti moj ubica.”

Potom je imam Husejn rekao:

“Nakon ovog sna vidio sam Božijeg Poslanika, s.a.v.a., u skupini njegovih ashaba i rekao mi je: ‘Ti si šehid ovog ummeta. Stanovnci nebesa i uzvišeni Arš se raduju tvom dolasku. Ti ćeš večeras biti na iftaru kod nas. Požuri i nemoj kasniti. Evo, sad će se spustiti melek s neba da pokupi tvoju krv u zelenu bočicu.’”

Oslikavanje stvarnosti u obliku sna

U snu je predstavljeno ono što se trebalo uskoro desiti imamu Husejnu. On je to također na isti način prenio svojim požrtvovanim i vjernim prijateljima kako ne bi ostalo ništa skriveno od njih.

Šehadet u tom danu, opis ubice zaraženog leprom predstavljenog u liku šarenog psa, gostovanje kod Božijeg Poslanika, doček meleka duše velikog šehida islama, prikupljanje njegove krvi koja treba uvijek kolati u venama njegovih sljedbenika, sve to su zbilje iz tog sna koja su na dan Ašure i obistinjene.

  • 30 Septembra, 2019