Scroll to top
Podijeli

Šefa’at – Poslanikovo zadovoljstvo24. Avgusta 2019.

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti! (Ed-Duha, 4-5)
Allah se obraća Posalniku i kaže: bez sumnje onaj svijet je za tebe bolji. Ti si u ovom svijetu obuhvaćen Božijom naklonošću, a na onom ćeš biti još više. Ukratko, na ovom svijetu su omiljen, a na onom ćeš biti još omiljeniji!
…a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti!
Ovim riječima Allah iskazuje najveće poštovanje i ukazuje najveću časti Svome posebnom robu, Muhammedu, a.s. Kaže mu: davat ću ti toliko sve dok ne budeš zadovoljan! Na ovom svijetu ćeš pobijediti neprijatelje, tvoja vjera će se proširiti po cijelom svijetu, a na ahiretu ćeš biti počašćen najvećim blagodatima.
Bez sumnje, časni Poslanik kao pečat svih poslanika i vođa čovječanstva neće bit zadovoljan time da se samo on spasi. On će biti zadovoljan tek onda kada bude prihvaćen njegov šefa’at za njegov ummet. Upravo zbog toga se u predajama kaže da upravo ovaj ajet više nego bilo koji drugi kur’anski ajet ulijeva nadu i dokazuje prihvaćenost Poslanikovog zagovora.
U hadisu od Imama Bakira, a.s. kojeg on prenosi od Zapovjednika vjernika se kaže:
Božiji poslanik je rekao: Na sudnjem danu ću stajati na mjestu gdje ču činiti zagovor. Toliko ću se zagovarati za grješnike da će Allah reći:
„Jesi li sad zadovoljan, o Muhammede!“
Potom se Imam Ali obratio skupini stanovnika Kufe i rekao:
Vi mislite da ajet koji ulijeva najviše nade jeste sljedeći ajet:
Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. (Zumer, 53)

Oni su odgovorili:
Da mi tako mislimo.
Ali mi Ehli bejt kažemo da ajet koji ulijeva najviše nade jeste sljedeći ajet:
…a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti!
Treba naglasiti da Poslanikov zagovor ima uvjete. Ne može svaki grješnik očekivati njegov zagovor.
Također se u hadisu od Imama Sadika, a.s. kaže da je Božiji poslanik došao kod svoje kćerke, hazreti Fatime, a ona je na sebi imala neku grubu odjeću od kamilje dlake. Jednom rukom je mljela brašno, a drugom je dojila dijete. Poslanikove oči su zasuzile. Rekao joj je:
Kćeri moja, pretrpi ovosvjetske gorčine zarad onosvjetskih slasti, jer mi je Allah objavio:
…a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti!

Povezani članci