Šehid upute

Autor: Dževad Mohaddisi
Izvor: Revake rošani
Share

Šehid upute

Šehadet Imama Hadija, a.s.

I… još jedni sunce je zašlo, kako bi se od Muhammedovog poroda pojavila još jedna blistava svjetlost.

To je praksa bezgrješne porodice da stalno isijava svjetlsot, da upućuje, da poučava… i da prašta i da ovaj bajrak i ovu baklju prepušta drugima!

Imam Hadi je bio deseto sunce na nebu imameta koje je svojom znanstvenom blistavošću, duhovnom svjetlosnom pojavnošću i moralnom plemenitošću stavilo hiljade srca u orbitu privlačne sile imameta. To je za abasijske vladare značilo njihov  zalazak, omalovažavanje, gubljenje značaja u očima i srcima ljudi i padanje u opkoljenje.

Abasijski halifa Mutevekil je najviše zlobe gajio prema ovom suncu, ali i prema putu imameta i kulturi Ašure.

Sada se upravo to srce puno zlobe nalazi naspram uputiteljske sunčeve svjetlosti Imama Hadija, a.s. Imama su silom iz Poslanikove Medine odvukli u Mutevekilovu Sameru i natjerali ga da mimo svoje volje boravi u tom vojnom gradu. Njegova kuća je bila pod jakom prismotrom. Postavili su špijune da ga nadziru, otežavaju život Imamu, njegovoj porodici i njegovim sljedbenicima.

Pod izgovorom da traže oružje, pisma i pare opkolili su Imamovu kuću. Više puta su noću i u neprikladno vrijeme halifini vojnici i dužnosnici napali kuću imameta, ali ništa nisu našli, već su Imama golorukog i bosonogog u kućnoj odjeći doveli na dvor kod halife i ponižavali ga.

Halifa se trudio da Imama približi sebi i da ga privuče, ali Imam Hadi, a.s., je stalno izbjegavao i okretao se od halife, ljudi sa dvora, i onih koji su ga pratili i bili u njegovoj blizini.

Okretao je lice od „halifine moći“ kako bi se okrenuo ka „moćnom Gospodaru“.

Prekidao je veze sa dvorom kako bi uspostavio vezu sa mihrabom u kojem je ibadetio.

Konačnica ove metode je bila zatvor. Imam je poput Jusufa, a.s. dao prednost tmini Mutevekilovog zatvora nad blještavilom na dvoru halife, a prisnost sa Gospodarom je volio više od sabesjedništva sa vladarima.

Nakon nekog vremena „Mutevekil“ će doći do kraja svoga puta i umrijet će, ali Imam Hadi, a.s., će i dalje ostati u „sferi opasnosti“ za vladare i kontrole, nadziranja, uznemiravanja će se nastaviti, bilo u zatvoru ili van njega.

Mu'tamed postaje nivi abasijski halifa, međutim sjenka dugovne ličnosti i privlačnost naravi, društvena omiljenost i naučna nadmoć Imama, a.s., stvaraju mu teret.

Niko ne može stići Imama u veličini, znanju i savršenstvu.

Imam je nezamjenjiv i upravo je zbog toga na meti zavisti i zlobe aparata vlasti.

Na kraju je Imam otrovan spletkom Mu'tameda. Usljed otrova kojeg mu je halifa podmetnuo nekoliko dana je proveo u postelji. Nakon toga dolaze posljednji trenuci njegovog života. Otrov je prodro u njegovo tijelo i Imam je u postelji.

Glas koraka smrti se sve više i više bliži, a Imamu je skoro četrdeset godina.

Imam Hadi se okreće prema kibli i počinje učiti sure iz nebeske knjige i Božije objave. Božije ime je na njegovim usnama. Ptica duše se vinula u nebeski svijet i ahiret se osvijetlio dolaskom ovog Božijeg dokaza, bez obzira što se rastužilo i ojadilo lice dunjaluka zalaskom ovoga sunca.
Vijest je potresna, šehadet Imama Hadija!
Samera se zatresla jer barka zapada u nemilost tuge i olujnih talasa.
Ljudi su svjedoci jedne od najveličanstvenijih dženaza u Sameri. Na leđima ožalošćenika je tijelo koje je zapravo dio Poslanikovog tijela i preostali član Poslanikove porodice i čedoimameta.
Po riječima historije, svi zvanični uredi i trgovački centri su zatvoreni, a na ispraćaju dženaze su učestvovali visoki državni i vojni dužnosnici, sudije, naredbodavci i važne ličnosti iz abasijske porodice. Pjesnici, oni koji uče žalopoljke i prenosioci hadisa nabrajaju i navode njegove vrline, ali… njihov prst optužbe je usmjeren prema halifi.

Nakon ukopa čistog tijela, ljudi koji su ispratili dženazu, u skupinama su otišli u Imamovu kuću. Imam Hasan Askeri, a.s., je došao da šijama izrazi saučešće zbog gubitka oca i svog jetimluka koji ih je zadesio.
Imam Askeri, a.s., je sa članovima svoje porodice stao ispred sobe i zahvalio se na njihovoj suosjećajnosti.
Sunce upute je zašlo, ali je novo na pomolu.

  • 16 Februara, 2021